Odhlásiť sa
Teraz ste odhlásený.
Pokračovať
Odteraz vám budeme posielať náš newsletter!
assortment_usp
Nezabudnite si, prosím, skontrolovať svoju emailovú schránku - o niekoľko hodín vám príde email s kupónovým kódom.
*Minimálna hodnota objednávky je €100,-. Zľava platí len na výrobky značky vidaXL. vidaXL rešpektuje vaše súkromie. Odhlásiť sa môžete kedykokoľvek.
close
Ďakujeme vám za Váš záujem o náš newsletter

Prosím, potvrďte ho klknutím na odkaz v emaili, ktorý sme Vám práve zaslali. Ďakujeme!

Aby ste získali svoj kód kupóna na zľavu, kliknite prosím na potvrdzovací odkaz v e-maile, ktorý sme vám práve poslali.

Zatvoriť
ODOŠLITE SPÄTNÚ VÄZBU

Obchodné podmienky spoločnosti vidaXL

Aktualizované: 2019-02-25

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na používanie webových stránok www.vidaXL.sk, ktoré prevádzkuje spoločnosť vidaXL Marketplace Europe B.V. (ďalej v texte len "my", "naše" alebo "nás/nám”, podľa kontextu).

Vyjadrujete svoj súhlas s tým, že používanie týchto webových stránok a akékoľvek transakcie uskutočnené prostredníctvom webových stránok sa riadia týmito obchodnými podmienkami (ďalej v texte len „podmienky”). Odporúčame vám si tieto podmienky pozorne a dôsledne prečítať a vytlačiť si ich kópiu, aby ste sa k nim v budúcnosti mohli vrátiť. Prezeraním, používaním, registráciou alebo uskutočnením akejkoľvek transakcie prostredníctvom našich webových stránok, potvrdzujete, že ste si podmienky prečítali a že ste im porozumeli a súhlasíte nimi. V opačnom prípade tieto webové stránky nesmiete používať.

Pri zadávaní objednávky na našich webových stránkach budete musieť poskytnúť svoje osobné údaje, vrátane (nie však výlučne) vášho celého mena, adresy, poštového smerovacieho čísla, súčasného bydliska a emailovej adresy. Vaše osobné údaje budú využívane v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia. Vyjadrením svojho súhlasu s týmito podmienkami taktiež potvrdzujete, že ste prečítali naše zásady ochrany súkromia a že ste im porozumeli a súhlasíte s nimi.

Obsah:

Článok 1 – Dostupnosť služieb

Článok 2 – Informácie o nás

Článok 3 – Zmeny na webových stránkach

Článok 4 – Proces objednávania

Článok 5 – Potvrdenie objednávky

Článok 6 – Platba

Článok 7 – Bezpečnosť

Článok 8 – Doručenie tovaru

Článok 9 – Správnosť obsahu

Článok 10 – Vrátenie tovaru, zrušenie objednávky a výmena tovaru

Článok 11 – Vrátenie peňazí

Článok 12 – Záruka

Článok 13 – Reklamačný poriadok

Článok 14 – Vlastnícke práva

Článok 15 – Zodpovednosť

Článok 16 – Ďalšie dôležité ustanovenia

Článok 17 – Kontaktujte nás

Článok 1 – Dostupnosť služieb

Uskutočnením objednávky prostredníctvom našej webovej stránky potvrdzujete, že ste zo zákona oprávnení uzatvárať zmluvy a že máte minimálne 18 rokov.

Článok 2 – Informácie o nás

Prevádzkovateľ: vidaXL Marketplace Europe B.V.

Obchoduje pod menom: vidaXL.sk

 

Registrované sídlo:

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo

Holandsko

 

 

Emailová adresa:

webservice@vidaxl.sk

 

Registračné číslo: 74214802

DIC: NL859812108B01

 

Článok 3 – Zmeny na webových stránkach

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny v týchto podmienkach. Všetky zmeny nadobudnú platnosť hneď, ako budú uverejnené na webovej stránke a budú sa vzťahovať na všetky zmluvy na nákup výrobkov počnúc od tohto dátumu. Ako návštevník webovej stránky máte povinnosť si tieto obchodné podmienky prečítať vždy, keď používate našu webovú stránku.

Zrušenie akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok nadobúda účinnosť len vtedy, ak bude spísané a podpísané naším oprávneným zástupcom. V takom prípade zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok naďalej platné v plnom znení.

Článok 4 – Proces objednávania

Prosím, pozrite si na našej webovej stránke sekciu “Ako si objednať tovar” pre viac informácií o tom, ako zadať objednávku prostredníctvom našich webových stránok. Všetky objednávky zadané na stránke vidaXL.sk podliehajú súhlasu zákazníka s našimi podmienkami (pozri bod 1.2).

Počas procesu objednávania budete požiadaní, aby ste zaškrtnutím políčka potvrdili, že ste si prečítali naše podmienky a že ste im porozumeli a súhlasíte s ich obsahom a rozsahom ich platnosti. Vašu objednávku nemôžeme prijať ani spracovať, ak nevyjadríte svoj súhlas s týmito podmienkami.

Na vašu objednávku sa vzťahujú podmienky platné v čase uzavretia zmluvy, pokiaľ vyslovene neprejavíte svoj súhlas s platnosťou novšej, revidovanej verzie.

Pri zadávaní objednávky na našich webových stránkach sa musíte zaregistrovať a uviesť meno používateľa a heslo („prihlasovacie údaje”). Informácie, ktoré poskytujete na tejto webovej stránke musia byť vždy úplné a presné. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov. Nezodpovedáme za prípadné škody alebo straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek zlyhania bezpečnosti z vašej strany. V prípade, že máte obavy v súvislosti s vašimi prihlasovacími údajmi, alebo ste sa dozvedeli o ich zneužití, prosím, kontaktujte nás na emailovej adrese webservice@vidaXL.sk.

Článok 5 – Potvrdenie objednávky

Po zadaní objednávky od nás dostanete email, v ktorom potvrdzujeme, že sme dostali vašu objednávku. Berte však, prosím, na vedomie, že to neznamená, že vaša objednávka bola prijatá. Vaša objednávka predstavuje ponuku kúpiť od nás výrobok. Každá objednávka musí byť z našej strany prijatá a o tom, že sme ju prijali vás upovedomíme zaslaním emailu s potvrdením o odoslaní výrobku („potvrdenie odoslania”). Zmluva medzi nami („zmluva”) vznikne len po tom, ako vám výrobky odošleme. Dovtedy vás môžeme informovať, že objednávku neprijímame, alebo ju vy dovtedy môžete zrušiť.

Všetky výrobky, ktoré si objednáte prostredníctvom našich webových stránok zostávajú v našom vlastníctve, až kým nedostaneme vašu platbu za objednaný výrobok v plnej výške.

Článok 6 – Platba

Platby môžu byť uskutočnené akoukoľvek z metód, ktoré sú uvedené v sekcii Spôsob platby.

Objednávku spracujeme hneď, ako dostaneme vašu platbu. Po tom, ako skontrolujeme údaje o vašej platobnej karte alebo informácie o vašom účte PayPal, ako aj aktuálny stav našich skladových zásob, bude vaša položka pripravená na odoslanie.

Aby sme sa uistili, že nedochádza k neoprávnenému používaniu vašej kreditnej alebo debetnej karty alebo vášho účtu PayPal, overíme si informácie, ktoré boli uvedené počas zadávania objednávky (vami poskytnuté meno, adresa a iné osobné údaje) a porovnáme ich s databázami príslušných tretích strán. Svojím súhlasom s našimi podmienkami zároveň vyjadrujete aj svoj súhlas s takýmito kontrolami. Tieto informácie sú použité len na overenie vašej identity. Nevykonávame žiadne kontroly prostriedkov na karte a naše kontroly nebudú mať žiadny vplyv na váš úverový rating. So všetkými informáciami, ktoré nám poskytnete, budeme zaobchádzať v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia a Zákonom o ochrane osobných údajov z roku 1998.

Vašu platbu preberáme prostredníctvom poskytovateľa obchodných služieb tretej strany, ktorý je v súlade s bezpečnostným štandardmi PCI DSS (verzia 2).

Článok 7 – Bezpečnosť

Keď počas procesu objedávania prejdete do fázy platby, automaticky sa aktivuje zabezpečený režim. Zabezpečený režim rozoznáte podľa visiaceho zámku, ktorý sa zobrazí v pravom dolnom rohu prehliadača. Zabezpečený režim zaisťuje, že všetky vaše osobné údaje budú šifrované za účelom zvýšenia bezpečnosti.

Aby sme mohli spracovať vašu platbu debetnou alebo kreditnou kartou, budeme od vás žiadať údaje o vašej kreditnej karte. O poskytnutie týchto údajov vás požiadame vždy, keď budete hradiť platbu za vašu objednávku od nás. S výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach, vás nebudeme kontaktovať prostredníctvom emailu ani iným spôsobom za účelom vyžiadania akýchkoľvek údajov o platobnej karte alebo informácií o zabezpečení. Ak dostanete akýkoľvek email, v ktorom od vás bude niekto požadovať uvedenie takýchto informácií, prosím, ihneď kontaktujte náš zákaznícky servis.

Robíme všetko pre to, aby sa na našej webovej stránke nenachádzali žiadne vírusy ani iný nebezpečný obsah, ktorý by mohol poškodiť váš počítač. Nemôžeme však zaručiť, že k niečomu takému nedôjde. Je vašou povinnosťou dbať na to, aby ste mali k dispozícii vhodné vybavenie (okrem iného aj aktuálny antivírusový softvér) na bezpečné používanie webových stránok. S výnimkou prípadov, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch, nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré ste utrpeli počas používania našej webovej stránky v dôsledku vírusov alebo iného nebezpečného obsahu.

Článok 8 – Doručenie tovaru

Náklady na doručenie tovaru a dodacia lehota sa líšia v závislosti od adresy a typu výrobku, ktorý ste si objednali. Ďalšie informácie nájdete v našich informáciách o doručovaní tovaru.

Vždy sa snažíme tovar doručiť v dohodnutom termíne. V prípade nepredvídateľných okolností sa však niekedy môže stať, že pri doručovaní tovaru dôjde k oneskoreniu, ktorému nedokážeme zabrániť. Nenesieme zodpovednosť za prípadné oneskorenie alebo neschopnosť doručiť tovar v predpokladanom termíne, pokiaľ k tomu dôjde výlučne alebo čiastočne v dôsledku takých okolností, ktoré nedokážeme nijak ovplyvniť.

Ak sa na vašej adrese trvalého bydliska alebo dodacej adrese nepodarí zastihnúť nikoho, kto by mohol zásielku prijať, zanecháme vám oznámenie s informáciami o tom, kde sa vaša objednávka momentálne nachádza. Vaša zásielka môže byť ponechaná u vášho suseda alebo môže byť prevezená späť na sklad dopravcu. Na oznámení nájdete inštrukcie o tom, ako ju môžete získať.

Nesieme zodpovednosť za riziko poškodenia alebo straty výrobku až do chvíle, kým tovar nepreberiete (po uhradení plnej čiastky za objednávku) alebo do dátumu, keď prebehne prvý pokus o doručenie zásielky.

K náhrade nákladov za doručenie tovaru môže dôjsť len v prípade, že je to v súlade s vašimi právami, ktoré vyplývajú z Nariadení o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 200 alebo z iných platných právnych predpisov.

Článok 9 – Správnosť obsahu

S výnimkou nižšie uvedených prípadov, vrátane prípadných chýb, je cena, ktorú zaplatíte za výrobok, totožná s cenou, ktorá bola zobrazená v čase, keď sme dostali vašu objednávku.

Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby boli všetky ceny na našej stránke uvedené správne, môže sa stať, že sa v nich vyskytnú chyby. Ak zistíme chybu v cene výrobku, čo najskôr vás kontaktujeme, aby sme si overili, či chcete objednávku potvrdiť aj s aktuálnou cenou alebo či ju, naopak, chcete zrušiť. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, objednávka bude automaticky zrušená. Ak objednávku zrušíte, no za tovar ste už zaplatili, vrátime vám uhradenú sumu v plnej výške.

Všetky ceny sú uvedené v eurách a zahŕňajú DPH v platnej sadzbe. Ceny nezahŕňajú náklady na doručenie tovaru, ktoré nájdete v našich informáciách o doručovaní tovaru podľa druhu tovaru.

Všetky veľkosti, miery a rozmery výrobkov sú približné. Snažíme sa ich uvádzať čo najpresnejšie, no nedokážeme zaručiť úplnú správnosť týchto údajov.

Robíme všetko pre to, aby sme zobrazovali také obrázky výrobkov, ktoré sa čo najviac približujú k ich skutočnej podobe.

Článok 10 – Vrátenie tovaru, zrušenie objednávky a výmena tovaru

Bližšie informácie o vrátení objednaného tovaru nájdete v sekcii Vrátenie tovaru.

V súlade s Nariadeniami o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku máte právo zrušiť svoju objednávku v lehote do 30 dní odo dňa, kedy vám bol tovar doručený. V tomto prípade vám bude suma, ktorú ste za tovar zaplatili, vrátená v plnej výške. Vrátenie zaplatenej čiastky bude prebiehať v súlade s nižšie uvedeným článkom 11 – Vrátenie peňazí a taktiež v súlade s právami, ktoré vám vyplývajú zo zákona.

Ak si želáte svoju objednávku zrušiť, musíte nás o tom písomne upovedomiť prostredníctvom emailu. Následne zariadime BEZPLATNÉ vyzdvihnutie zásielky. Objednávka musí byť zabalená v pôvodnom balení a musí byť v takom stave, v akom ste ju dostali (prosím, pozrite si sekciu Vrátenie tovaru, kde nájdete ďalšie informácie). Zo zákona máte povinnosť sa o tovar starať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu, a to po celú dobu, kým je vo vašom vlastníctve. Ak túto povinnosť nesplníte, máme právo využiť právne prostriedky, aby sme od vás vymáhali náhradu vzniknutej škody.

Tieto podmienky nezasahujú do vašich ďalších práv, ktoré vám ako spotrebiteľovi zo zákona prináležia a neslúžia ako úplný prehľad vašich práv. Pre viac informácií o právach spotrebiteľa, ktoré vyplývajú z Nariadení o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku sa, prosím, obráťte na miestne úrady, obchodnú inšpekciu alebo spotrebiteľskú poradňu.

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že sa špecifikácie výrobku zmenia. Ak k tomu dôjde, čo najskôr vás kontaktujeme, aby sme vám mohli namiesto pôvodného výrobku ponúknuť podobnú alternatívu. Ak ste s náhradným výrobkom nespokojní alebo vám nevyhovuje, prosím, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Dohodneme vyzdvihnutie výrobku a vrátime vám uhradenú čiastku v súlade s našimi podmienkami vrátenia peňazí, ktoré sú uvedené nižšie v článku 11 Vrátenie peňazí.

Ak sa vám zdá, že vám prišiel chybný, poškodený alebo nesprávny tovar, musíte nás o tom čo najskôr informovať. Prosím, nevracajte nám výrobok hneď, ako zistíte chybu. Počkajte, kým vás kontaktujeme, aby sme sa s vami dohodli na vhodnom riešení daného problému a aby sme vám mohli ponúknuť (okrem iného) opravu výrobku, zaslanie náhradných dielov, výmenu tovaru alebo vrátenie uhradenej čiastky v plnej výške. V prípade, že vám ponúkneme vrátenie peňazí, vrátime vám peniaze za chybný, poškodený alebo nesprávny výrobok, ako aj náklady za doručenie tovaru a v primeranej miere aj akékoľvek iné náklady, ktoré ste vynaložili na vrátenie tovaru.

Článok 11 – Vrátenie peňazí

Ak zrušíte objednávku v súlade s vyššie uvedenými podmienkami v článku 10 Vrátenie tovaru, zrušenie objednávky a výmena tovaru, vrátime vám celú čiastku, ktorú ste za tovar zaplatili hneď, ako dostaneme tieto výrobky späť. Peniaze budú vrátené na platobnú kartu alebo na účet PayPal, ktoré ste použili na uhradenie platby za objednávku a, ako je uvedené vyššie, vrátenie platby závisí od príslušných predpisov v súvislosti s poškodeným tovarom, ktorý ste vrátili alebo ktorého vyzdvihnutie sme zariadili.

Článok 12 – Záruka

Zaručujeme, že akýkoľvek výrobok zakúpený prostredníctvom našej webovej stránky, je v zhode s príslušnou kúpnou zmluvou po dobu minimálne dvoch rokov odo dňa doručenia, ako vyplýva z legislatívy EÚ, avšak z vnútroštátnych právnych predpisov môžu pre vás vyplývať aj ďalšie práva. Zhoda s kúpnou zmluvou znamená, že výrobky sú v súlade s popisom uvedeným na našej webovej stránke, sú vhodné na účely, na ktoré sa výrobky rovnakého typu zvyčajne používajú a vykazujú takú kvalitu a výkon, ktoré sú bežné u výrobkov rovnakého typu a ktoré sa od nich môžu očakávať. Táto záruka sa vzťahuje aj na poškodenie, ku ktorému môže dôjsť počas doručenia tovaru.

V prípade, že výrobok nie je v zhode s kúpnou zmluvou, máte právo na to, aby bol výrobok uvedený do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to prostredníctvom jeho opravy alebo výmeny, alebo, ak by takéto riešenie nebolo možné alebo by bolo neprimerané, prostredníctvom zníženia ceny výrobku alebo vrátenia zaplatenej čiastky. Ak je výrobok, ktorý ste si zakúpili, poškodený, prosím, čo najskôr kontaktujte náš zákaznícky servis.

Táto záruka nezasahuje do vašich ďalších práv, ktoré vám ako spotrebiteľovi prináležia na základe vnútroštátnych zákonov a predpisov, ani ich nijak neovplyvňuje.

Práva, ktoré vám vyplývajú z tejto záruky, prestávajú platiť v prípade, že iná strana, než je výrobca alebo servisné stredisko určené spoločnosťou vidaXL, vykoná akékoľvek zmeny a úpravy na výrobku.

Článok 13 – Reklamačný poriadok

Spoločnosť má zavedený reklamačný poriadok, o ktorom sú zákazníci v dostatočnej miere informovaní, a s reklamáciou sa zaobchádza v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

Reklamácie ohľadne plnenia zmluvy musia byť kompletne a zreteľne popísané v primeranej lehote odo dňa, kedy zákazník zaznamenal predmetné chyby.

Podané reklamácie budú vybavené do 14 dní odo dňa, kedy spoločnosť reklamáciu príjme. Ak sa predpokladá, že vybavenie reklamácie bude trvať dlhšie, spoločnosť odpovie zákazníkovi do 14 dní, aby potvrdila prijatie reklamácie, a uvedie, v akej lehote môže zákazník očakávať podrobnejšie informácie.

Zákazník by mal spoločnosti poskytnúť lehotu v trvaní aspoň 4 týždňov na to, aby reklamáciu po vzájomnej dohode vyriešila. Po uplynutí tejto lehoty vzniká spor, ktorý je možné riešiť dohodou o urovnaní sporu.

Nie ste spokojný s vybavením vašej reklamácie? Svoju sťažnosť môžete predložiť Komisii pre riešenie sporov prostredníctvom európskej platformy RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Článok 14 – Vlastnícke práva

Súhlasom s našimi podmienkami zároveň potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že všetky autorské práva a iné duševné vlastníctvo boli sprístupnené len pre vašu osobnú potrebu a zostávajú za každých okolností výhradne našim majetkom.

Obsah a materiály uvedené na našich webových stránkach si môžete stiahnuť a kopírovať len pre vlastnú potrebu. Kopírovanie, reprodukovanie, zverejňovanie, distribuovanie či zobrazovanie obsahu alebo materiálov uvedených na našich webových stránkach na akékoľvek iné účely je protiprávne a zákonom zakázané.

Obsah a iné materiály uvedené na našej webovej stránke sú k dispozícii len pre vašu osobnú potrebu a nesmú byť kopírované ani inak používané, pokiaľ to nebolo našou spoločnosťou alebo niektorým z našich zástupcov schválené v písomnej podobe.

Článok 15 – Zodpovednosť

Pod podmienkou splnenia zvyšných ustanovení uvedených v tomto článku s názvom Zodpovednosť, v prípade nedodržania týchto podmienok z našej strany, sa naša zodpovednosť voči vám obmedzuje iba do výšky nákupnej ceny výrobkov.

Pod podmienkou splnenia zvyšných ustanovení uvedených v tomto článku s názvom Zodpovednosť, nezodpovedáme za straty, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania týchto podmienok z našej strany a ktoré spadajú do nasledujúcich kategórií: strata príjmu alebo tržieb; strata obchodov; strata ziskov; strata očakávaných úspor; strata údajov; strata dobrého mena alebo dobrej povesti; plytvanie manažérskym alebo kancelárskym časom; ani za akékoľvek iné špeciálne alebo nepriame straty dobrého mena alebo dobrej povesti.

Žiadne z ustanovení tejto zmluvy nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo ujmu na zdraví v dôsledku našej nedbalosti; podvod alebo podvodné skreslenie skutočnosti; ani za akúkoľvek inú záležitosť, v rámci ktorej by bolo protizákonné vylúčiť našu zodpovednosť alebo sa o to pokúsiť.

Aj keď robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili, že naše webové stránky spĺňajú všetky príslušné bezpečnostné štandardy, nenesieme zodpovednosť za neoprávnený prístup k informáciám, ktoré nám prostredníctvom našej webovej stránky poskytnete.

V prípade, že akákoľvek z týchto podmienok alebo akékoľvek ustanovenie zmluvy bude príslušným orgánom vyhlásené za neplatné, protizákonné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek rozsahu, predmetná podmienka alebo ustanovenie bude zrušené a ostatné podmienky a ustanovenia zostávajú naďalej v platnosti v takom rozsahu, v akom to povoľuje zákon.

Článok 16 – Ďalšie dôležité ustanovenia

Všetky zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Všetky otázky, ktoré by mohli vzniknúť, sa ďalej riadia slovenskými právnymi predpismi a budú podliehať právomoci slovenských súdov.

Tieto podmienky zahŕňajú celú zmluvu medzi oboma stranami v zmysle jej predmetu a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu diskusiu, korešpondenciu a vyjednávanie medzi nami vo vzťahu k uvedenému.

Súhlasíme s tým, že ani jedna zmluvná strana nevyužije prostriedok nápravy vo vzťahu k akémukoľvek vyhláseniu alebo akejkoľvek zmluvnej podmienke (či už k nim došlo neúmyselne alebo z nedbanlivosti), ktoré nie sú stanovené v týchto podmienkach. Obidve zmluvné strany súhlasia, že ich jediný záväzok vo vzťahu k uvedeným vyhláseniam a zmluvným podmienkam, ktoré sú stanovené v týchto podmienkach (či už k nim došlo neúmyselne alebo z nedbanlivosti) sa vzťahuje na prípady, kedy došlo k porušeniu zmluvy.

Žiadna iná osoba, okrem zmluvných strán, nemá právo presadzovať akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

Článok 17 – Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmito podmienkami alebo webovými stránkami, prosím, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Obchodné podmienky

Prehlásenie o ochrane súkromia a používaní cookies

Vrátenie tovaru

Podmienky účasti na aukciách

Nepremeškajte naše promo akcie
Zľava €5,-*
checkmark

Ponuky len pre našich exkluzívnych zákazníkov

checkmark

Nahliadnutie do nášho nového tovaru

checkmark

Aktuálne informácie o všetkých zľavových kupónoch

checkmark

Inšpirácie z tých najnovších trendov

Zľava €5,-*
smiley_joy
Prihláste sa na odber nášho newslettera
*Minimálna hodnota objednávky je €100,-. Zľava platí len na výrobky značky vidaXL. vidaXL rešpektuje vaše súkromie. Odhlásiť sa môžete kedykokoľvek.
close