Ako fungujú aukcie?

Ako sa môžem zúčastniť aukcie?
Aby ste sa mohli zúčastniť aukcie, musíte byť prihlásený do svojho účtu a mať prezývku dražiteľa. Ak už máte účet, no stále ste si nevybrali prezývku dražiteľa, budete požiadaný o vytvorenie tejto prezývky pri uskutočnení vašej prvej ponuky.

Prezývka dražiteľa
Vaša prezývka dražiteľa sa zobrazí, keď uskutočníte ponuku na aukcií. Prezývka dražiteľa bude verejne zobrazovaná v histórií ponúk, ktorú si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz pod tlačidlom dražte teraz, kde je viditeľný počet ponúk.

Ako dražiť na aukcii
Každý chce vyhrať, no len pri tej správnej cene. Aj keď vám odporúčame ponúknuť maximálnu čiastku, ktorú ste ochotný zaplatiť za tovar, môžete zaplatiť aj menej. Počas aukcie porovnávame vašu ponuku s ponukami ostatných dražiteľov. Keď niekto ponúkne viac ako vy, automaticky vo vašom mene ponúkneme vyššiu čiastku až kým nedosiahneme maximálnu ponuku, ktorú ste uviedli. Vaša ponuka sa zvyšuje len po čiastkach potrebných na to, aby ste si udržali pozíciu uchádzača, ktorý predkladá vysoké ponuky. Vždy, keď v posledných minútach aukcie dôjde k predloženiu ponuky, na časomiere aukcie pribudne jedna minúta navyše.

Automatické draženie
Vďaka nášmu systému automatického draženia je draženie praktické, pretože sa nemusíte stále vracať a uskutočňovať nové ponuky vždy, keď niekto predloží ďalšiu ponuku.

Keď predložíte ponuku, uvediete maximálnu čistku, ktorú ste ochotný za tovar zaplatiť. Ostatní dražitelia vašu maximálnu čiastku nepoznajú.
Vo vašom mene budeme uskutočňovať ponuky, pričom budeme využívať automatické zvyšovanie ponúkanej čiastky, ktoré je založené na momentálnej vysokej ponuke. Budeme ponúkať len toľko, koľko je potrebné na to, aby ste zostali medzi uchádzačmi, ktorí ponúkajú najviac alebo aby vaša ponuka dosahovala počiatočnú cenu tovaru, a budeme ponúkať sumu len do výšky zodpovedajúcej vašej maximálnej čiastke.
Ak iný dražiteľ predloží rovnakú alebo vyššiu maximálnu ponuku, oznámime vám to, aby ste mohli uskutočniť ďalšiu ponuku. Vaša maximálna ponuka nebude zverejnená, pokým ju neprekročí iný dražiteľ.

Príklad:
Aktuálna ponuka na kúpu tovaru je €10.00. Neil ponúka najviac, a na kúpu tovaru predložil maximálnu ponuku vo výške €12.00. Jeho maximálna ponuka je dôverná a nezobrazuje sa ostatným členom.
Loraine si prezrie tento tovar a predloží maximálnu ponuku vo výške €15.00. Loraine teraz ponúka najvyššiu čiastku.
Neilova ponuka sa zvýšila na jeho maximálnu čiastku vo výške €12.00. Lorainina ponuka je €13.
Neilovi pošleme email o tom, že iný člen ponúkol viac ako on. Ak nezvýši svoju maximálnu ponúkanú čiastku, Lorraine vyhrá dražený tovar.

Chcem zmeniť svoju ponuku
Vašu maximálnu ponuku môžete kedykoľvek zmeniť. Stačí, keď predložíte ponuku s vyššou čiastkou. Ak chcete svoju maximálnu ponuku znížiť, je potrebné riadiť sa špeciálnymi pravidlami.

Zvyšovanie vašej maximálnej ponuky
Vašu maximálnu ponuku môžete zvýšiť kedykoľvek pred skončením aukcie. Ak tak chcete urobiť, kliknite na “Dražte teraz” na stránke produktu a predložte svoju novú maximálnu ponuku. Nemôžete predložiť nižšiu maximálnu ponuku. Dole nájdete informácie o to, čo treba urobiť, ak chcete znížiť alebo zrušiť svoju ponuku.

Ak si chcete skontrolovať maximálne ponuky, ktoré ste predložili, prejdite do svojho účtu. Zvoľte “Moje automatické maximálne ponuky” v ľavej časti stránky. Na ďalšej stránke sa zobrazia detaily o celej vašej aktivite pri uskutočňovaní ponúk.

Znižovanie vašej maximálnej ponuky
Vašu maximálnu ponuku nemôžete znížiť. Je však možné ponuku odvolať. Avšak predložená ponuka predstavuje záväzný zmluvný vzťah a členovia môžu svoje ponuky odvolať len v prípade mimoriadnych okolností.

Môžem odvolať alebo zrušiť svoju ponuku? 
Keď uskutočníte ponuku na vidaXL, vstupujete tým do záväzného zmluvného vzťahu. Napriek tomu je možné odvolať ponuku pred tým, ako sa aukcia skončí, ale len v prípade mimoriadnych okolností. Kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis, ak sa chcete dozvedieť viac informácií.

Mimoriadne okolnosti:
Urobili ste chybu pri uvádzaní vašej ponuky, napr. €50 namiesto €5.
Popis tovaru sa značne zmenil po tom, ako ste predložili ponuku.

Moje sledované aukcie
Na stránke aukcie položky môžete kliknúť na odkaz (pod tlačidlom dražte teraz), aby ste položku pridali do svojho zoznamu sledovaných položiek.

Pravidlá aukcie

  • Iba nový tovar
  • Doprava a vrátenie tovaru zdarma
  • Žiadne ďalšie poplatky za aukcie 
  • Aukcie začínajú na 1 €

Vyhral/a som aukciu
Prejdite do svojho nákupného košíka a zakúpte si tovar, ktorý ste vyhrali. Objednávku musíte dokončiť do 3 dní.

Upozorňujeme, že si nemôžete kúpiť rovnakú položku, pokiaľ ste nedokončili transakciu za aukciu, ktorú ste vyhrali.

Vyhral/a som tovar, ale už si ho nechcem kúpiť 
Uskutočnenie ponuky alebo zakúpenie tovaru na vidaXL sa považuje za uzatvorenie zmluvy, a preto ste povinný si tento tovar zakúpiť. Avšak ak si myslíte, že máte legitímny dôvod na to, aby ste tovar nezakúpili, môžete nás kontaktovať a objasniť nám túto situáciu. 

V prípade, že nebudeme súhlasiť so zrušením transakcie a vy za tovar nezaplatíte, bude na vašom účte táto položka vedená ako nezaplatený tovar. Ak sa bude na vašom účte nachádzať viac nezaplatených produktov za krátky časový úsek, váš účet môže byť zrušený.

 


 Príloha/y

Všeobecné podmienky aukcií