Máme iné obchodné podmienky pre spotrebiteľov a pre firemných zákazníkov. Nižšie si môžete pozrieť príslušné obchodné podmienky, ktoré sa uplatňujú vo vašom prípade:

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Aktualizované: 2020-06-01

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vztahujú na používanie webovej stránky www.vidaXL.sk, prevádzkovaná vidaXL Europe B.V. ("my", "naše" alebo "nás" ako umožnuje kontext). 

Súhlasíte, že používanie tejto webovej stránky a všetky transakcie uskutocnené prostredníctvom stránky podlieha s týmito podmienkami (“Podmienky”). Radíme vám starostlivo a dôkladne tieto Podmienky precítat a vytlacit kópiu pre neskoršie použitie. Prechádzaním, použitím, registráciou alebo plnením akejkolvek transakcie prostredníctvom našej webovej stránke, potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nie, nesmiete používat túto webovú stránku.

Prin zadávaní objednávky na našej webovej stránke, budete musiet poskytnút osobné údaje, vrátane (bez obmedzenia) Vaše meno, priezvisko, adresu, poštové smerovacie císlo, súcasné bydlisko a e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje budú použité v súlade s Podmienkami našej Ochrany osobných údajov. Súhlasením s týmito podmienkami, tiež potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte s podmienkami našej Ochrany osobných údajov.

Obsah:

Článok 1 – Dostupnost služieb

Článok 2 – Informácie o nás

Článok 3 – Zmeny na webovej stránke

Článok 4 – Postup objednávky

Článok 5 – Potvrdenie objednávky

Článok 6 – Platbobné podmienky

Článok 7 – Bezpecnost

Článok 8 – Dodacie podmienky

Článok 9 – Správnost obsahu

Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada

Článok 11 – Vrátenie penazí

Článok 12 – Záruka

Článok 13 – Postup sťažností

Článok 14 – Vlastníctvo práv

Článok 15 – Zodpovednost

Článok 16 – Dalšie dôležité podmienky

Článok 17 – Kontaktujte nás

 

Článok 1 – Dostupnost služieb

Uskutočnením objednávky prostredníctvom našej webovej stránky potvrdzujete, že ste zo zákona oprávnený/á uzatvárať zmluvy a že máte minimálne 18 rokov.

Článok 2 – Informácie o nás

Prevádzkuje: vidaXL Europe B.V.

Obchodovanie pod menom: vidaXL.sk

Adresa pracoviska:

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo

The Netherlands

E-mailová adresa: webservice@vidaxl.sk Registracné císlo: 09188362

DIC: NL820055220B01

Článok 3 – Zmeny na webovej stránke

Vyhradzujeme si právo vykonávat obcas zmeny týchto Podmienok. Všetky zmeny sa prejavia, akonáhle budú zverejnené na webovej stránke a budú sa vztahovat na všetky zmluvy na nákup výrobkov od toho dátumu. Je Vašou povinnostou ako návštevník na webovej stránke aby ste precítali Podmienky pri každom použití tejto webovej stránky.

Akékolvek zrieknutie sa týchto Podmienok môže byt efektívne len ked je podpísané našim autorizovaným zástupcom. V tomto prípade, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostáva nadalej neporušené.

Článok 4 – Postup objednávky

Prosím, precítajte Ako objednat pre informácie o zadaní objednávky na našej webovej stránke. Všetky objednávky zadané na vidaXL.sk podliehajú prijatiu našich Podmienok. (Pozri bod 1.2).

Pocas procesu objednávky budete vyzvaní ku kontrole pola, ktorým potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte na obsahu a použitelnosti týchto Podmienok. Nespracujeme žiadne objednávky pokial tieto Podmienky neakceptujete.

Podmienky platné v case uzavretia zmluvy sa vztahujú na Vašu objednávku, pokial nesúhlasíte s použitím novšej, revidovanej verzie.

Pri zadávaní objednávky na našu webovú stránku musíte sa zaregistrovat a zadat uživatelské meno a heslo (“prihlasovacie údaje”). Informácie, ktoré poskytnete na webovej stránke musia byt úplné a presné po celú dobu. Ste zodpovedný zachovat dôvernost Vašich prihlasovacích údajov. Nie sme zodpovedný za prípadné škody alebo straty, ktoré môžu vzniknút v dôsledku nedodržania svojej vlastnej bezpecnosti. V prípade, že máte nejaké obavy ohladom svojich prihlasovacích údajov, alebo sa dozvediete o zneužití, prosím, kontaktujte nás na adrese webservice@vidaXL.sk.

Článok 5 – Potvrdenie objednávky

Po zadaní objednávky, obdržíte od nás e-mail, v ktorom uznávame, že sme Vašu objednávku dostali. Vezmite prosím na vedomie, že to neznamená, že Vaša objednávka bola akceptovaná. Vaša objednávka predstavuje ponuku kúpit výrobok. Všetky objednávky sú podmienkou prijatia z našej strany a potvrdíme vám e-mailom toto prijatie po odoslaní produktu (“Potvrdenie odoslania”). Zmluva medzi nami (“Zmluva”) vznikne len pt tom, ako vám odošleme výrobok. Do tej doby, vás môžeme informovat, že objednávku neakceptujeme, alebo ju môžete zrušit.

Všetky výrobky, ktoré objednáte prostredníctvom našej webovej stránke zostanú v našom vlastníctve, pokial dostaneme Vašu platbu v plnej výške pre objednaný výrobok.

Článok 6 – Platbobné podmienky

Platby môžu byt uskutocnené akýmkolvek spôsobom v sekcii Platobné podmienky.

Spracujeme platbu akonáhle obdržíme Vašu objednávku. Po skontrolovaní Vašej platobnej karte alebo detailov vášho PayPal úctu a Vašich zásôb, položka je pripravená k odoslaniu.

Pre zabezpecenie, že Vaša kreditná alebo debetná karta alebo PayPal úcet nie je používaný bez vášho dovolenia, overíme dané informácie pocas procesu objednávky (meno, adresu a iné osobné údaje poskytnuté

Vami) proti príslušných databázach tretích strán. Súhlasom s týmito podmienkami, súhlasíte s tuto kontrolou.

Informácia slúži na kontrolu Vašej identity. Nie sú vykonané žiadne úverové kontroly a toto nebude mat vplyv na váš úverový rating. Všetky informácie, ktoré ste nám uviedli budú zaobchádzané v súlade s našimi podmienkami Ochrany osobných údajov a zákona o Ochrane Údajov z roku 1998.

Berieme Vašu platbu riadenú poskytovatelom obchodníka tretou stranou, ktorý súhlasí so štandardmy zabezpecenia dát (PCI DSS verzia 2).

Článok 7 – Bezpecnost

Akonáhle sa dostanete do platobnej fáze objednávky, bezpecný režim sa automaticky aktivuje. Tento režim môže byt uznaný podla visiaceho zámka, ktorý je zobrazený v pravom dolnom rohu prehliadaca. Bezpecný režim zaistuje, že všetky Vaše osobné údaje sú šifrované pre zvýšenie bezpecnosti.

Aby sme boli schopní spracovat Vašu platbu pomocou debetnou alebo kreditnou kartou, požiadáme o údaje o

Vašej karte. Budeme žiadat o poskytnutie údajov pri každej platbe. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach, vás nebudeme kontaktovat pre požiadanie žiadnych detailov platobnej karty bezpecných informáciach. Ak dostanete e-mail, v ktorom sa vám tieto informácie požadujú, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis okamžite.

Snažíme sa zabezpecit aby naša webová stránka neobsahovala vírusy alebo iný škodlivý obsah, ktorý by mohol spôsobit poškodenie vášho pocítaca, hoci nemáme žiadnu záruku v tomto zmysle. Je Vašou povinnostou zabezpecit sa, že máte správne vybavenie (vrátane aktuálny antivírus softvér) používat webové stránky bezpecne. S výnimkou prípadov, ktoré vyžadujú platné právne predpisy, nebudeme zodpovedný voci vám ani voci stratám alebo poškodením, ktoré vám vzniklo ako následok pôsobenia vírusov alebo iného škodlivého obsahu, použitím našej webovej stránky.

Článok 8 – Dodacie podmienky

Dodacie náklady a dodacia lehota sa líšia v závislosti na adresu a typ výrobku, ktorý žiadate dostat. Dalšie informácie nájdete v našich  informáciach o dodaní.

Snažíme sa splnit slubované termíny dodania. Avšak, obcas kvôli nepredvídatelnými faktormi, meškania sú nevyhnutné. Nebudeme zodpovedný za akékolvek oneskorenie alebo nedodanie výrobkov v odhadovanej lehote, ak je úplne alebo ciastocne spôsobená okolnostami, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

Ak nie je nikto k dispozícii prijat objednávku na adrese bydliska alebo dorucenia, bude vám ponechaná poznámka s informáciou o aktuálnom umiestnení Vašej objednávky, ktoré môže byt u svojho suseda. Prípadne, Vaša objednávka môže byt vrátená do skladiska kuriéra a poznámka vás informuje o tom, ako môžete objednávku dostat.

Riziko poškodenia alebo straty výrobku zostáva našou povinnostou až do dna, ked výrobok prejde k vám (úplné uhradenie výrobku), do dna, ked sa vykonal prvý pokus o dorucenie.

Dodacie náhrady môže byt vykonané len v súlade s Vašimi zákonnými právmi, ktoré vyplývajú z Ochrany spotrebitela pravidiel predaja na dialku 200 alebo z iných platných zákonov.

Článok 9 – Správnost obsahu

S výnimkou prípadov uvedených nižšie,  cena, ktorú zaplatíte, je cena, ktorá bola vystavená v case, ked sme dostali Vašu objednávku, s výnimkou v prípade chyby.

Zatial, co sa snažíme zabezpecit správnost všetkých cien na webovej stránke, chyby sú niekedy nevyhnutné. Ak zistíme chybu v cene, kontaktujeme vás co najskôr, aby sme vám dali možnost potvrdit aktuálnu cenu alebo zrušit objednávku. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovat, objednávka bude automaticky zrušená. Ak objednávku zrušíte ale ste už zaplatili, vrátime vám celú zaplatenú sumu.

Všetky ceny sú uvedené v eurách a zahrnajú DPH v platnej sadzbe. Ceny neobsahujú dodacie sadzby, ktoré sú uvedené v našich informáciach o dodaní.

Všetky velkosti a rozmery sú približné. Snažíme sa zobrazit ich co najpresnejšie, ale nemôžeme rucit, že sú úplne správne.

Snažíme sa zobrazit obrázky výrobkov co najbližšie k ich skutocnému zastúpeniu..

Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada

Priame informácie o vrátení objednaného tovaru nájdete v našej sekcii Politika návratu.

Pod Ochranou spotrebitela pravidiel predaja na dialku, máte právo zrušit svoju objednávku do 30 dní, pocnúc dnom po tom, co ste dostali výrobky. V tomto prípade vám bude uhradená celá suma, ktorú ste zaplatili pre výrobky, ktorá bude spracovaná v súlade sekcii Návratov nižšie a inak v súlade s Vašimi zákonnými právmi.

Ak si žiadate zrušit objednávku musíte nás informovat e-mailom. Potom zaistíme zbierku tovaru, ktorý musí byt v originálnom balení a v rovnakom stave, ako ste ho dostali, ZADARMO (pozrite si sekciu Politika návratu pre viac informácii). Máte právnu povinnost postarat sa o výrobky pokial sú vo Vašom vlastníctve. Ak sa vám túto povinnost nepodarí splnit, máme právo podat žalobu proti vám na náhradu škody.

Tieto podmienky nemajú vplyv na Vaše dalšie zákonné práva ako spotrebitel, nie sú urcené ako úplný výpis z Vašich zákonných práv. Pre viac informácií o Vašom práve ako spotrebitel pod Ochranou spotrebitela pravidiel predaja na dialku, obrátte sa na miestny úrad, oddelenie obchodných noriem alebo spotrebitelské poradne.

V zriedkavých prípadoch, je možné, že špecifikácia produktu sa zmení. V tomto prípade budeme vás co najskôr kontaktovat, aby sme vám ponúkli podobnú alternatívu originálneho výrobku. Ak nie ste spokojný s náhradou alebo výmenou, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis. Zaistíme zbierku a vrátime vám peniaze v súlade s našou politikou náhrad v sekcii Náhrad nižšie.

Ak si myslíte, že ste obdržali chybné, poškodené alebo nesprávne výrobky musíte nás informovat v primeranom množstve casu. Prosíme nevrádzajte nám výrobok. Kontaktujeme vás za úcelom prerokovania primeranej nápravy a môžeme vám ponúknut (bez obmedzenia) opravu alebo náhradné casti, náhradný výrobok alebo vrátenie penazí v plnej výške. Ked vám ponúkame vrátenie penazí, vrátime vám cenu poškodeného alebo nesprávneho výrobku v úplnej výške, všetky príslušné náklady na dopravu a všetky náklady, ktoré môžu vzniknút pri návrate výrobku k nám.

Článok 11 – Vrátenie penazí

Ak zrušíte objednávku podla sekcii Zrušenia vyššie, vrátime vám peniaze po tom, ako objednané výrobky nám boli vrátené. Náhrada bude vrátená na kartu alebo PayPal úcet, ktorý ste použili pri platení objednávky a, ako je uvedené vyššie, náhrada sa riadi predpismi stanovené pre poškodený tovar pri návrate alebo pre ktorý sme usporiadali zbierku.

Článok 12 – Zákonná záruka

Dávame Vám záruku, že akýkoľvek tovar zakúpený cez našu webstránku je pod platnou obchodnou zmluvou v súlade so zákonníkom EU, na dobu dvoch rokov od dodania tovaru. Vnútroštátne predpisy Vám môžu poskytnúť práva navyše. Súhlasnosť obchodnej zmluvy znamená, že tovar je v súlade s popisom na našej webstránke, dá sa použiť na daný účel tak, ako aj iný tovar rovnakého typu a dá používať na prirodzené účely výrobku. Táto zákonná záruka sa vzťahuje aj na poškodenie, ktoré vznikne počas donášky tovaru. 

V prípade, že výrobok nezodpovedá opisu, máte nárok na to, aby zodpovedal opisu bez poplatkov navyše, či už opravou alebo výmenou tovaru. Ak sa toto nedá vykonať, cena tovaru sa môže primerane znížiť alebo sa Vám môžu vrátiť peniaze. Ak je zakúpený tovar poškodený, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu. Táto zákonná záruka nezasiahne a nebude zabraňovať akýmkoľvek Vašim ďalším právam spotrebiteľa v rámci vnútroštátnych predpisov a regulácií. 

Vaše práva búdu pod zákonnou zárukou neplatné ak bude tovar upravený akoukoľvek osobou či stranou inou ako výrobcom alebo opravárskou službou, ktorá nebola priamo určenou firmou vidaXL.

Článok 13 – Postup sťažností

Podnikateľ má zavedený postup podávania sťažností, o ktorom sú zákazníci dostatočne informovaný. So sťažnosťou sa zaobchádza na základe tohoto postupu sťažností.  

Sťažnosti ohľadom vykonania zmluvy musia byť úplne a jasne opísané v primeranom čase po tom, ako zákazník zaznamenal chyby.

Sťažnosti, ktoré sú podnikateľovi podané, budú zodpovedané do 14 dní od času, kedy bola sťažnosť prijatá. Ak je predpokladaný dlhší čas spracovania sťažnosti, podnikateľ odpovie do 14 dní s potvrdením o prijaté a uvedením, kedy môže zákazník očakávať podrobnejšiu odpoveď. 

Zákazník by mal poskytnúť podnikateľovi aspoň 4 týždne na vyriešenie sťažnosti v rámci vzájomnej konzultácie. Po uplynutí tejto doby je vznesený spor, ktorý je vhodný na vyriešenie.

Ste s riešením sťažnosti nespokojný? Svoju sťažnosť môžete predložiť výboru pre sťažnosti cez európsku platform RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Článok 14 – Vlastníctvo práv

Súhlasom s našimi Podmienkami beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky autorské práva a iné duševné vlastníctvo sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a zostávajú naším majetkom za všetkých okolností.

Môžete stiahnut alebo kopírovat obsah alebo materiály, ako podpora pre osobnú potrebu našej webovej stránke. Kopírovanie, reprodukcia, publikovanie, distribúcia alebo zobrazenie obsahu alebo materiálov, zadaných na našej webovej stránke pre iné úcely je nezákonné a je zákonom zakázané.

Obsah a iné materiály na našej webovej stránke sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a nesmú byt kopírované alebo používaté, pokial nie je dohodnuté nami alebo niektorým z našich zástupcov v rámci povolených písomných podmienok.

Článok 15 – Zodpovednost

V závislosti na zvyšok tejto casti pomenovanej Zodpovednost, ak sa nám nepodarí splnit tieto Podmienky, budeme zodpovedný voci vám len za kupnú cenu výrobku.

V závislosti na zvyšok tejto casti pomenovanej Zodpovednost, nebudeme zodpovedný za straty, ktoré vyplývajú z nášho nedodržania týchto Podmienok, ktoré spadajú do týchto kategórií: strata príjmu alebo iných príjmov; strata podnikania; ušlý zisk; strata predpokladaných úspoovr; strata dát; strata dobrého mena alebo dobrej povesti; odpad riadenia alebo kancelárskeho casu; alebo iné špeciálne alebo nepriame straty alebo strata dobrého mena alebo dobrej povesti.

Nic v tejto zmluve vylucuje alebo obmedzuje našu zodpovednost za smrt alebo zranenie spôsobené našou nedbalostou; podvod alebo zámerné skreslenie; akékolvek porušenie povinností vyplývajúcich zo sekcie 12 zákona o Predaji Tovaru z roku 1979; chybné výrobky podla zákona o Ochrane Spotrebitela z roku 1987; alebo akejkolvek inej záležitosti, pre ktoré by bolo nezákonné pre nás, vylúcit alebo pokúsit sa o vylúcenie našej zodpovednosti.

Aj ked sa snažíme zaistit aby naša webová stránka splnala všetky platné bezpecnostné normy, nemôžeme niest zodpovednost za neoprávnený prístup k informáciám, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak niektoré z týchto Podmienok alebo akékolvek ustanovenia zmluvy sú stanovené príslušným orgánom za neplatné, nezákonné alebo nevymáhatelné v akomkolvek rozsahu, taká podmienka alebo ustanovenie bude v tomto rozsahu oddelená od ostatných podmienok a ustanovení a bude nadalej v platnosti v plnom rozsahu povolenom zákonom.

Článok 16 – Dalšie dôležité podmienky

Všetky zmluvy sú uzatvárané s slovenskom jazyku. Všetky záležitosti, ktoré by mohli vzniknút budú dalej riadené slovenským právom a budú podliehat slovenskej súdnej pravomoci.

Tieto podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce diskusie, korešpondencie a rokovanie medzi nami v súvislosti s jeho predmetom.

Súhlasíme s tým, že ani jeden z nás nesmie mat nápravy vo vztahu k akémukolvek zastúpeniu alebo záruky (ci už z nevinne, alebo z nedbanlivosti), ktoré nie sú stanovené v týchto Podmienkach. Každý z nás súhlasí s tým, že naša jediná zodpovednost pre tieto zastúpenia a záruyk, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach (ci už z nevinne ci z nedbanlivosti), musí byt pre porušenie zmluvy.

Žiadny iný než strana tejto dohody, nesmie mat žiadne právo presadit akékolvek ustanovenie tejto zmluvy.

Článok 17 – Kontaktujte nás

Ak máte akékolvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami alebo webovej stránky, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

 

Obchodné podmienky pre firemných zákazníkov

Aktualizované: 2020-06-01

Obsah:

Článok 1 – Definície pojmov

Článok 2 – Identifikačné údaje podnikateľa

Článok 3 – Rozsah platnosti

Článok 4 - Ponuka

Článok 5 - Zmluva

Článok 6 - Ceny

Článok 7 – Plnenie zmluvy a ďalšie záruky

Článok 8 – Doručenie a plnenie

Článok 9 – Predĺžené transakcie: trvanie, odstúpenie a predĺženie

Článok 10 - Platba

Článok 11 – Výhrada vlastníctva

Článok 12 - Zodpovednosť

Článok 13 – Reklamačný poriadok

Článok 14 - Spory

Článok 1 – Definície pojmov

V texte týchto obchodných podmienok sa používajú nasledujúce termíny a definície:

1. Deň: kalendárny deň;

2. Digitálny obsah: údaje, ktoré sú vytvárané alebo poskytované v digitálnej podobe;

3. Dlhodobá zmluva: zmluva, na základe ktorej sa poskytuje pravidelné dodávanie položiek, služieb a/alebo digitálneho obsahu počas stanovenej doby;

4. Trvalé médium: akýkoľvek nástroj - vrátane emailu – ktorý zákazníkovi alebo podnikateľovi umožňuje uchovávať informácie, ktoré mu boli osobne adresované, a to takým spôsobom, že je možné ich v budúcnosti opätovne zobraziť alebo využívať po dobu, ktorá sa stanovuje v závislosti od účelu, na aký sú tieto informácie určené, a tento nástroj zákazníkovi alebo podnikateľovi zároveň umožňuje reprodukovať uchované informácie v nezmenenej podobe;

5. Zákazník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vystupuje ako odborník a/alebo spoločnosť;

6. Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka výrobky, digitálny obsah (a prístup k tomuto obsahu), a/alebo služby zákazníkom na diaľku;

7. Zmluva uzatvorená na diaľku: zmluva, ktorú uzatvárajú podnikateľ a zákazník v kontexte organizovaného systému predaja výrobkov na diaľku, poskytovania digitálneho obsahu a/alebo služieb, kde sa ešte pred samotným uzatvorením zmluvy výlučne alebo čiastočne využíva jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku;

8. Písomná forma: v týchto obchodných podmienkach pojem “písomná forma” zahŕňa komunikáciu prostredníctvom emailu a faxu, kde je identita odosielateľa a integrita emailu dostatočne overená;

9. Technika komunikácie na diaľku: prostriedok, ktorý je možné využiť na uzatvorenie zmluvného vzťahu bez toho, aby sa zákazník a podnikateľ museli fyzicky stretnúť v rovnakom čase na rovnakom mieste;

10. Webové stránky: webový obchod podnikateľa, kde sa ponúka tovar a služby, ktoré následne môžu nakupovať zákazníci;

11. Platforma: externé prostredie, kde môžu podnikatelia ponúkať tovar a služby, ktoré následne môžu nakupovať zákazníci.

Článok 2 – Identita podnikateľa

Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným vidaXL Europe B.V. so sídlom na Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Holandsko. Svoju činnosť vykonáva v Holandsku s IČ DPH: NL820055220B01 a obchoduje pod číslom 09188362 zapísanom v Obchodnej komore.

Článok 3 – Rozsah platnosti

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podnikateľa a každú zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi podnikateľom a zákazníkom.

2. Ak zákazník určí ustanovenia a podmienky, ktoré sa vo svojom plnení líšia od ustanovení všeobecných obchodných podmienok, alebo sa v týchto podmienkach vôbec nenachádzajú, ich plnenie bude pre podnikateľa záväzné len v prípade, že vyjadrí svoj výhradný súhlas s danými ustanoveniami a podmienkami písomnou formou.

3. Text týchto obchodných podmienok bude zákazníkovi poskytnutý ešte pred uzatvorením zmluvy na diaľku. Ak to nie je možné, podnikateľ pred uzatvorením zmluvy na diaľku určí, akým spôsobom si zákazník môže pozrieť obchodné podmienky u podnikateľa a zabezpečí ich bezodkladné zaslanie zákazníkovi na jeho žiadosť bez akýchkoľvek poplatkov.

4. Ak sa zmluva uzatvorená na diaľku uzatvára elektronicky, je prípustné, aby v rozpore s uvedeným v predošlom odseku a pred samotným uzatvorením zmluvy na diaľku bol text týchto obchodných podmienok zákazníkovi poskytnutý v elektronickej forme takým spôsobom, aby si ho zákazník mohol jednoducho uložiť a uchovať na trvalom nosiči dát. Ak to nie je možné, podnikateľ pred uzatvorením zmluvy na diaľku určí, akým spôsobom si zákazník môže pozrieť obchodné podmienky v elektronickej podobe a zabezpečí ich promptné zaslanie elektronickou alebo inou formou na požiadanie zákazníka a bez akýchkoľvek poplatkov.

5. V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatné, predmetné ustanovenie sa musí nahradiť zákonne platným ustanovením, ktoré sa svojím významom najviac približuje k zámeru zmluvných strán, ktorý bol vyjadrený v pôvodnom ustanovení. Platnosť ostatných ustanovení zostane zachovaná.

6. Ak sa okrem týchto obchodných podmienok uplatňujú aj ďalšie podmienky externej platformy, na ktorej podnikateľ ponúka svoje výrobky a služby, zákazník sa môže v prípade protichodných podmienok riadiť tou podmienkou, ktorá je pre neho najvýhodnejšia, ale len v prípade, ak sú tieto obchodné podmienky neodňateľné.

Článok 4 - Ponuka

1. Ak je ponuka obmedzená na určitú dobu alebo sa na ňu vzťahujú isté podmienky, tieto skutočnosti budú v ponuke explicitne uvedené.

2. Ponuka bude zahŕňať kompletný a podrobný popis ponúkaných výrobkov, digitálneho obsahu a/alebo služieb.

3. Tvorbe obsahu webových stránok, ako aj ponúk, ktoré sú na nich uvedené, bola venovaná náležitá a dôkladná pozornosť. Napriek tomu podnikateľ nedokáže vždy zaručiť správnosť a kompletnosť všetkých informácií uvedených na webových stránkach. Z tohto dôvodu správnosť všetkých cien, ponúk a ďalších informácií uvedených na webových stránkach a v ďalších materiáloch podnikateľa závisí aj od zjavných chýb v programovaní a prípadných preklepov.

Článok 5 - Zmluva

1. Zmluva nadobúda platnosť v momente, keď zákazník príjme ponuku a vyjadrí svoj súhlas s príslušnými podmienkami.

2. Ak zákazník prijal ponuku elektronickou formou, podnikateľ ihneď elektronicky potvrdí prijatie tejto ponuky. Ak prijatie ponuky podnikateľ nepotvrdil, zákazník môže odstúpiť od zmluvy.

3. Po tom, ako zákazník príjme ponuku, si podnikateľ vyhradzuje právo ponuku zrušiť do 3 pracovných dní od jej prijatia. O zrušení ponuky podnikateľ zákazníka ihneď informuje.

4. Ak sa zmluva uzatvára elektronickou formou, podnikateľ vykoná potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zodpovedá za vytvorenie zabezpečeného webového prostredia. Ak má zákazník možnosť uhradiť platbu elektronicky, podnikateľ bude za týmto účelom dodržiavať potrebné bezpečnostné opatrenia.

5. Ak sa po uzatvorení zmluvy zistí, že akékoľvek údaje poskytnuté klientom sú nesprávne, podnikateľ má právo svoje záväzky naplniť až po poskytnutí správnych údajov.

6. Podnikateľ môže v medziach zákona overiť, či zákazník dokáže splniť svoju platobnú povinnosť, a prešetriť všetky skutočnosti a faktory, ktoré sú relevantné za účelom zodpovedného uzatvorenia zmluvy na diaľku. Ak na základe prešetrenia podnikateľ zistí vážne dôvody, pre ktoré zmluvu so zákazníkom neuzatvorí, má právo odmietnuť objednávku alebo žiadosť a uviesť príslušné dôvody, alebo doplniť špeciálne podmienky, na základe ktorých bude možné zmluvu uzatvoriť. Ak podnikateľ na základe predošlého prešetrenia odmietne žiadosť zákazníka alebo ju doplní o špeciálne podmienky, zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný najneskôr do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Článok 6 - Cena

1. Všetky ceny na webových stránkach a v iných materiáloch podnikateľa sa uvádzajú vrátene DPH (pokiaľ nie je uvedené inak) a zahŕňajú ďalšie náležité náklady, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Napriek ustanoveniam uvedeným v predchádzajúcom odseku môže podnikateľ ponúkať výrobky a služby, ktorých ceny sú závislé od kolísania cien na finančnom trhu, a tak ich podnikateľ nemôže nijak ovplyvniť, za variabilné sumy, a preto sa ich ceny môžu meniť. Skutočnosť, že ceny závisia od kolísania cien na trhu, ako aj skutočnosť, že uvedené ceny sú cieľové ceny, bude spomenutá v ponuke.

3. Podnikateľ môže zmeniť ceny 2 týždne po uzatvorení zmluvy. Zákazníci, ktorí s touto zmenou nesúhlasia, majú právo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby im podnikateľ uložil povinnosť zaplatiť akékoľvek poplatky.

4. Ďalšie náklady, ako sú poplatky za dopravu a prevedenie platby, budú uvedené na webových stránkach a budú zobrazené aj počas objednávacieho procesu.

Článok 7 – Plnenie zmluvy a ďalšie záruky

1. Podnikateľ zaručuje, že doručené výrobky a poskytnuté služby spĺňajú podmienky obsiahnuté v zmluve, pričom sa pripúšťajú menšie odchýlky, pokiaľ ide o uvedené veľkosti, rozmery, hmotnosti, množstvá, zmeny a odlišnosti vo farbách a farebných odtieňoch a podobne, a tieto odchýlky sa nepovažujú za nedostatky zo strany podnikateľa.

2. Zákazník musí skontrolovať doručený tovar hneď pri jeho prebratí a musí skontrolovať, či doručený tovar spĺňa podmienky uvedené v zmluve, a teda:

- či bol doručený správny tovar;

- či sa množstvo alebo počet doručených výrobkov zhoduje s množstvom alebo počtom výrobkov uvedených v zmluve;

- či doručený tovar spĺňa požiadavky určené pre bežné používanie a/alebo komerčné účely.

V prípade viditeľných poškodení alebo nedostatkov musí zákazník tieto skutočnosti podnikateľovi nahlásiť do 14 dní od doručenia tovaru. Pokiaľ nájdené poškodenia a nedostatky nie sú na prvý pohľad viditeľné, zákazník ich musí podnikateľovi oznámiť najneskôr do 14 dní odvtedy, keď by mohol za normálnych okolností tieto poškodenia a nedostatky objaviť. Ak tak zákazník neurobí, zaniká mu právo na akékoľvek opravy, výmenu tovaru, kompenzáciu a/alebo vrátenie peňazí z dôvodu týchto poškodení.

3. Ak podnikateľ danú sťažnosť vyhodnotí ako oprávnenú, príslušné výrobky budú opravené, vymenené alebo (čiastočne) preplatené po dohode so zákazníkom. Podnikateľ môže v tomto prípade zákazníka nasmerovať na výrobcu alebo dodávateľa.

Článok 8 - Doručenie a plnenie

1. V súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok uvedenými v článku 3 podnikateľ spracuje prijaté objednávky v primeranej rýchlosti.

2. Podnikateľ má právo využívať služby tretích strán, ak je to potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Určené dodacie lehoty vyjadrujú povinnosť vynaložiť primerané úsilie na dodanie tovaru v danej lehote a považujú sa za približné. Podnikateľ má právo slobodne si vybrať vhodného dopravcu. Prekročenie stanovenej dodacej lehoty zákazníka za žiadnych okolností neoprávňuje žiadať o akékoľvek odškodnenie, avšak s výnimkou prípadov, keď takéto oneskorenie vzniklo z dôvodu zámernej alebo úmyselnej nedbanlivosti zo strany predajcu.

4. Podnikateľ si vyhradzuje právo dodávať predávané výrobky po častiach.

5. Za riziko poškodenia a/alebo straty výrobkov zodpovedá podnikateľ až do chvíle, keď je tovar doručený zákazníkovi, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak zákazník súhlasí s prebratím tovaru, preberá na seba toto riziko hneď, ako mu bol tovar odovzdaný.

6. Ak sa zákazník, alebo iná tretia strana, ktorú zákazník požiadal o prevzatie tovaru, nenachádza na adrese doručenia tovaru v dohodnutom čase, a preto tovar nemôže prebrať, podnikateľ má právo výrobky zobrať späť. Po dohode so zákazníkom môže podnikateľ za dodatočné náklady zákazníkovi ponúknuť doručenie výrobkov v inom čase a/alebo v iný deň. Ak sa ukáže, že nie je možné tovar zákazníkovi doručiť, platobná povinnosť sa nezruší a akékoľvek ďalšie náklady, vrátane nákladov za vrátenie zásielky, budú vyúčtované zákazníkovi.

Článok 9 – Predĺžené transakcie: trvanie, odstúpenie a predĺženie

Odstúpenie:

1. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú za účelom pravidelného doručovania výrobkov, digitálneho obsahu alebo služieb, a to v súlade s dohodnutými pravidlami odstúpenia od zmluvy a v súlade s výpovednou lehotou, ktorá nie je dlhšia ako dva mesiace.

2. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu určitú za účelom pravidelného doručovania výrobkov (vrátane elektrickej energie), digitálneho obsahu alebo služieb po uplynutí stanovenej doby a za podmienky dodržania pravidiel odstúpenia od zmluvy, ktoré boli za týmto účelom dohodnuté a v súlade s výpovednou lehotou, ktorá trvá maximálne dva mesiace.

3. Zákazník môže odstúpiť od zmlúv spomenutých v predchádzajúcich odsekoch písomnou formou.

Predĺženie:

4. Zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu určitú za účelom pravidelného doručovania výrobkov (vrátane elektrickej energie), digitálneho obsahu alebo služieb sa automaticky predĺži o rovnakú dobu, aká bola v tejto zmluve stanovená.

5. Uvedené výpovedné lehoty sa vzťahujú aj na odstúpenie od zmluvy zo strany podnikateľa.

Článok 10 - Platba

1. Zákazník má povinnosť zaplatiť podnikateľovi v priebehu procesu objednávania tovaru, a to prostredníctvom platobných metód uvedených na webových stránkach. Podnikateľ má právo ponúknuť zákazníkovi rôzne platobné metódy, ktoré sa raz za čas môžu zmeniť. Pokiaľ nie je uvedené inak, zákazník musí platbu vykonať do 14 dní od doručenia tovaru.

2. Ak zákazník nesplní svoju platobnú povinnosť v dobe na to určenej, zo zákona mu vyplýva povinnosť túto platbu bezodkladne uhradiť, pričom sa nevyžaduje predošlé zaslanie oznámenia o porušení zmluvy. Podnikateľ je oprávnený navýšiť splatnú sumu o zákonnú úrokovú sadzbu a taktiež je oprávnený zákazníkovi účtovať náklady za mimosúdne prebratie tovaru.

Článok 11 - Výhrada vlastníctva

1. Doručený tovar zostáva vo vlastníctve podnikateľa do chvíle, kým zákazník neuhradí splatnú sumu v plnej výške.

Článok 12 - Zodpovednosť

1. S výnimkou úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti sa celkový záväzok podnikateľa voči zákazníkovi, ktorý vznikol z dôvodu pripísateľného zlyhania pri plnení zmluvy, obmedzuje na čiastku maximálne v takej výške, aká je uvedená v príslušnej zmluve (vrátane DPH). V prípade dlhodobej zmluvy sa tento záväzok obmedzuje na náhradu čiastky, ktorú zákazník dlhoval podnikateľovi po dobu 3 mesiacov pred udalosťou, ktorá spôsobila dané poškodenie.

2. Podnikateľ nenesie zodpovednosť voči zákazníkovi v prípade nepriamych škôd vrátane (nie však výlučne) následnej škody, straty ziskov, straty úspor, straty údajov alebo škody v dôsledku prerušenia činnosti podniku.

3. Zákazník podnikateľa zbavuje zodpovednosti za náhradu akejkoľvek škody vo vzťahu k tretím stranám, s výnimkou škôd vzniknutých na základe zámernej alebo úmyselnej nedbanlivosti zo strany podnikateľa alebo štatutárneho riaditeľa podniku.

4. Ustanovenia obsiahnuté v predchádzajúcich odsekoch sa nevzťahujú na poškodenia, ktoré zákazník utrpí v dôsledku ďalšieho predaja chybných výrobkov zakúpených u podnikateľa v prípade, že klienti zákazníka podajú na zákazníka žalobu.

5. S výnimkou prípadov, kedy je plnenie zmluvy natrvalo znemožnené, vzniká podnikateľovi v dôsledku pripísateľného zlyhania pri plnení zmluvných povinností zodpovednosť za škodu len vtedy, ak ho o tom zákazník bezodkladne písomne informuje a poskytne mu primerané množstvo času na nápravu, a podnikateľ ani po uplynutí tejto doby nápravu nevykoná a naďalej neplní svoju zmluvnú povinnosť. Oznámenie o porušení zmluvy musí obsahovať čo najkompletnejší a najpodrobnejší popis nedostatkov, aby mal podnikateľ možnosť problém vhodným spôsobom vyriešiť.  

6. Akékoľvek právo na náhradu škody je možné uplatniť len v prípade, že zákazník nahlási poškodenie podnikateľovi písomnou formou v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy dané poškodenie objaví. Poškodenia, ktoré neboli podnikateľovi nahlásené v rámci tejto časovej lehoty, nespĺňajú podmienky na uplatnenie práva na náhradu škody, s výnimkou takých prípadov, keď zákazník vie preukázať, že škodu nemohol nahlásiť skôr.

7. V prípade vzniku mimoriadnych nepredvídateľných udalostí alebo okolností (vis major) nie je podnikateľ povinný zákazníkovi nahradiť akékoľvek škody.

Článok 13 – Reklamačný poriadok

1. Podnikateľ má v dostatočnej miere uverejnený reklamačný poriadok a reklamácie bude vybavovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

2. Reklamácie v súvislosti s plnením podmienok zmluvy musia obsahovať kompletný a jasný popis problému a musia byť podnikateľovi doručené v primeranej dobe po tom, ako zákazník objavil nedostatky.

3. Podnikateľ odpovie na reklamácie, ktoré mu boli doručené do 14 dní od dátumu doručenia. Ak sa odhaduje, že spracovanie reklamácie bude vyžadovať dlhší čas, podnikateľ na túto reklamáciu odpovie do 14 dní, vo svojej odpovedi potvrdí prijatie reklamácie a uvedie, za približne aký čas môže zákazník očakávať podrobnejšiu odpoveď.

Článok 14 - Spory

1. Zmluvy medzi podnikateľom a zákazníkom, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, sa riadia výlučne holandskými právnymi predpismi.

2. Akékoľvek spory, ktoré by mohli v súvislosti so zmluvou vzniknúť a ktoré sa nepodarí urovnať zmierom, budú postúpené výlučne súdu Oost-Brabant, so sídlom v meste 's-Hertogenbosch. Voľba konkrétneho súdu je možná len do takej miery, do akej to umožňujú záväzné normy súdnej právomoci. Podnikateľ a zákazník môžu svoje spory urovnať prostredníctvom záväzného stanoviska alebo arbitráže.

 

Zmluvné podmienky používania webovej stránky vidaXL

Verzia: 2020-06-01

Obsah

Článok 1 - Definície 

Článok 2 - Použiteľnosť 

Článok 3 – Zákaznícky účet 

Článok 4 – Zmluvné podmienky používania webovej stránky 

Článok 5 – Objednávky 

Článok 6 - Aukcie 

Článok 7 - Recenzie 

Článok 8 – Zrušenie účtu a ukončenie funkcií webstránky 

Článok 9 – Ochrana súkromia a osobných údajov 

Článok 10 –Duševné vlastníctvo a údaje tretích strán 

Článok 11 – Ručenie, zodpovednosť 

Článok 12 - Rôzne 

Článok 1 - Definície

 • Účet: Účet, ktorý si používateľ musí vytvoriť na to, aby mohol vytvárať objednávky, zapájať sa do aukcií a zanechávať recenzie. 
 • Predajca – tretia strana: Tretia strana, ktorá ponúka produkty cez webstránku. 
 • Používateľ: Každý návštevník webstránky.
 • Zmluvné podmienky používania: Tieto zmluvné podmienky používania tejto webstránky vidaXL.
 • Recenzia: Recenzia, ktorá môže byť zanechaná používateľom vidaXL, webstránkou a/alebo predajcom – treťou stranou.
 • Aukcie: Aukcie sú konané vidaXL na webstránke.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. so sídlom na (5928 SK) Venlo na Mary Kingsleystraat 1.
 • Webstránka: webstránka nájdená pod URL vidaxl.nl a každá iná webstránka, URL alebo aplikácia patriaca vidaXL.

Článok 2 - Použiteľnosť

 1. Tieto Zmluvné podmienky používania sú použiteľné pre akékoľvek používanie tejto webstránky, vrátane používania účtu.
 2. vidaXL si vyhradzuje právo tieto Zmluvné podmienky používania meniť. Zmenené znenie Zmluvných podmienok používania bude použiteľné hneď ako budú aktualizované a publikované na webstránke. Z tohoto dôvodu je odporúčané pravidelne kontrolovať Zmluvné podmienky používania.

Článok 3 – Zákaznícky účet

 1. Na vytváranie objednávok, participáciu v aukciách a zanechávanie recenzií je potrebné mať vytvorený účet. Používateľ si môže vytvoriť účet poskytnutím požadovaných informácií použitím online formuláru na webstránke. Tento formulár sa dá nájsť pod nadpisom “Nový zákazník?”.
 2. Na vytvorenie účtu musí používateľ:
  1. byť vo veku 18 rokov a viac v čase, kedy žiada o nový účet;
  2. mať platnú emailovú adresu.
 3. Po tom, čo bol účet vytvorený, získa používateľ potvrdzovací email. Hneď, ako bude účet aktivovaný, sa bude môcť používateľ prihlásiť zadaním svojej emailovej adresy a ním/ňou zvoleným heslom.
 4. Jedna emailová adresa môže byť použitá iba raz, pre vytvorenie jedného účtu. Účet je striktne osobný, neprenosný, a spojený s používateľom, ktorý účet vytvoril.
 5. Používateľ sa musí presvedčiť, že informácie, ktoré poskytuje počas používania účtu a v každej ďalšej komunikácii s vidaXL, sú správne, kompletné a aktuálne. Všetky zmeny osobných údajov sa dajú vykonať používateľom po prihlásení sa do účtu a zadaním zmien.
 6. Používateľ musí uchovávať svoje heslo v tajnosti, a musí podstúpiť rozumné kroky na to, aby sa neautorizované tretie strany dozvedeli dané heslo a použili heslo a/alebo účet používateľa.
 7. Používateľ je zaviazaný okamžite upozorniť vidaXL v prípade straty, krádeže alebo (podozrenia zo) zneužitia alebo neautorizovaného použitia hesla a/alebo účtu treťou stranou. Do doby kým je upozornenie doručené vidaXL, je používateľ zodpovedný za akékoľvek škody plynúce zo zneužitia hesla a/alebo účtu.
 8. Ak vidaXL zistí, alebo má dôvod podozrievať, že neautorizované tretie strany používajú alebo sú schopné používať používateľov/používateľkin účet, vidaXL si vyhradzuje právo okamžite predmetný účet zablokovať a nárokovať si náhradu škôd, spôsobených týmto, od používateľa bez toho, aby vidaXL bola zodpovedná za škody, ktoré utrpel používateľ.

Článok 4 – Používanie webstránky

 1. Používateľ garantuje, že informácie a údaje ním/ňou sú správne, úplné a spoľahlivé. vidaXL si vyhradzuje právo správnosť poskytnutých informácií a údajov kontrolovať a odstrániť používateľove/používateľkine informácie a údaje, ak sa preukáže, že sú nesprávne alebo sa ich správnosť nedá overiť.
 2. Používateľ nesmie:
 • narušiť fungovanie webstránky alebo používať softvér, ktorý by mohol narušiť fungovanie webstránky; 
 • začať procesy alebo dovoliť im v pokračovaní, o ktorých sa používateľ/používateľka môže rozumne domnievať, že obmedzujú ostatných používateľov internet alebo negatívne ovplyvňujú používanie webstránky;
 • vystupovať ako iný používateľ.

3. Používateľ nesmie replikovať alebo sprístupňovať (sprístupňovaním presného linku alebo inak) webstránku alebo akúkoľvek jej časť bez predošlého písomného povolenia od vidaXL.

Článok 5 – Objednávky

 1. Všeobecné Zmluvné podmienky vidaXL a Podmienky vrátenia vidaXL sa aplikujú na všetky objednávky vidaXL, ktoré boli vytvorené na webstránke. Používateľ vytvorením účtu súhlasí s týmito Všeobecnými Zmluvnými podmienkami a Podmienkami vrátenia.
 2. Na objednávky na webstránke od predajcov – tretích strán sa môžu vzťahovať všeobecné zmluvné podmienky a podmienky vrátenia daných predajcov – tretích strán. Tieto možno nájsť na webstránkach predajcu – tretej strany. Ak predajca – tretia strana nemá vlastné všeobecné zmluvné podmienky a/alebo podmienky vrátenia, na predajnú dohodu – objednávku – medzi používateľom a predajcom – treťou stranou sa použijú Všeobecné Zmluvné podmienky a/alebo Podmienky vrátenia vidaXL

Článok 6 - Aukcie

 1. Podmienky aukcií vidaXL sa aplikujú na účasť v aukciách konaných vidaXL na webstránke. Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami aukcií vytvorením účtu, alebo najneskôr vtedy, keď sa používateľ prvýkrát zúčastňuje na aukcii.
 2. Používateľ nesmie nijakým spôsobom neférovo alebo nevhodne ovplyvňovať ponuky.

Článok 7 - Recenzie

 1. Po nákupe na webstránke môže byť používateľ požiadaný, či už vidaXL alebo v mene vidaXL, ohodnotiť vidaXL, webstránku a/alebo predajcu – tretiu stranu zanechaním recenzie. vidaXL si vyhradzuje právo – ale nie povinnosť – recenziu zverejniť na webstránke alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane mena, miesta bydliska a dátumu recenzie tak, ako sú poskytnuté používateľom.
 2. V prípade, ak sú recenzie zbierané treťou stranou v mene vidaXL, na recenzie sa aplikujú všeobecné zmluvné podmienky a/alebo podmienky používania danej tretej strany.
 3. vidaXL si vyhradzuje právo nezverejňovať recenziu alebo ju odstrániť z webstránky, ak predajca – tretia strana vie dokázať, že daná recenzia:
 • je v rozpore s platnou legislatívou alebo predpismi;
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo slušnosťou;
 • je iba recenziou produktu;
 • sa neviaže na daného predajcu – tretiu stranu; 
 • obsahuje osobné údaje tretej strany; 
 • obsahuje URL alebo reklamu;
 • je podvodná.
 • je podvodná.

Článok 8 – Zrušenie účtu a ukončenie funkcií webstránky

 1. vidaXL si vyhradzuje právo odmietnuť používateľov alebo jednostranne zrušiť ich účet, v dôvodnom prípade, napríklad pri:
 • neautorizovanom použití alebo zneužití webstránky a/alebo účtu;
 • neschopnosti plniť tieto Zmluvné podmienky používania alebo Podmienkami aukcií;
 • neschopnosti plniť dohody uzavreté medzi používateľom a vidaXL a/alebo predajcom – treťou stranou.

 2. Okrem toho, vidaXL má právo na obmedzenie, odoprenie alebo odvolanie určitých spôsobov použitia účtu alebo dočasne zablokovať účet v prípadoch opísaných v Článku 8.1.

 3. vidaXL si vyhradzuje právo, vždy a za každých okolností, ukončiť niektoré funkcionality dostupnej webstránky alebo ich upravovať.

Článok 9 - Ochrana súkromia a osobných údajov

 1. Osobné údaje poskytnuté používateľmi vidaXL, ako jeho alebo jej meno a adresa, telefónne čísla a emailové adresy, sú spracované vidaXL do súborov, ktoré sú majetkom vidaXL. Tieto informácie budú použité vidaXL na správu účtov a aukcií, spracovanie objednávok, doručovania a faktúr a možnú mediáciu pri rozporoch medzi používateľmi a predajcami – tretími stranami.
 2. Používateľ môže, vždy a za každých okolností, pristúpiť, zmeniť alebo rozšíriť jeho alebo jej osobné údaje prihlásením sa do jeho alebo jej účtu.
 3. vidaXL nebude, v zásade, poskytovať osobné údaje tretím stranám, okrem prípadov, kedy je toto nevyhnuté v záujme dosiahnutia dohody s používateľom. vidaXL, napríklad, poskytne používateľovo meno a adresu, emailovú adresu a telefónne číslo predajcovi – tretej strane v prípade, kedy tieto informácie sú vyžadované na vykonanie dohody o predaji medzi používateľom a predajcom – treťou stranou. Komunikácia medzi používateľom a predajcom – treťou stranou sa deje cez emailovú aplikáciu vidaXL. Komunikácia sa ukladá na serveroch vidaXL, je prístupná a použiteľná vidaXL v záujme:
 • pomoci používateľovi a/alebo predajcovi – tretej strane v prípade otázok a/alebo problémov; 
 • ohodnotenia, či predajca – tretia strana splnila jeho alebo jej požiadavky; 
 • analýzy procesných vylepšení.

 4. Webstránka používa cookies. Cookies sa napríklad využívajú na zapamätanie si prihlasovacích údajov. Okrem toho sa na tejto webstránke používajú aj cookies tretích strán.
 5. Používateľ si môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby nezískaval súbory cookies počas jeho alebo jej návštevy na webstránke. V takomto prípade je však možné, že používateľ nebude môcť  naplno využívať všetky funkcionality webstránky, alebo bude jeho alebo jej prístup na webstránku a/alebo účet obmedzený.
 6.vidaXL si vyhradzuje právo ukladať údaje o správaní sa návštevníkov webstránky (okrem iných použitá IP adresa) ak vznikne podozrenie, že sa cez používateľov účet deje zneužívanie a/alebo neautorizované používanie webstránky.
 7.Pre viac informácií o tom ako vidaXL používa osobné údaje používateľov a využíva cookies na webstránke sa prosím obráťte na politiku ochrany súkromia vidaXL tak, ako sa nachádza na tejto webstránke.

Článok 10 – Duševné vlastníctvo a údaje tretích strán

 1. Ak nie je inak určené, všetky práva, vrátane autorského práva a iných práv duševného vlastníctva (informácií poskytnutých na) webstránke sú vyhradené pre vidaXL do tej miery, do akej nie sú vyhradené tretími stranami/držiteľmi licencií, ktorí uverejňujú dané informácie.
 2. Používateľ má umožnené konzultovať (informácie poskytnuté na) webstránku a vytvárať si kópie pre vlastnú potrebu, napríklad jej vytlačením alebo uložením. Akékoľvek iné použitie, napríklad ukladanie a reprodukovanie (aj častí) webstránky na separátnej internetovej webstránke alebo vytváranie prepojení, hyperlinkov a deeplinkov na (aj časti) webstránky nie je dovolené bez explicitného písomného povolenia od vidaXL.
 3. Informácie na tejto webstránky sú sčasti poskytnuté tretími stranami, napríklad predajcami – tretími stranami a inými používateľmi (v prípade recenzií) vidaXL nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek škodu pochádzajúcu z nesprávnych, neúplných alebo nezákonných informácií poskytnutých tretími stranami na webstránke.
 4. Webstránka môže obsahovať linky na externé internetové stránky. vidaXL nemôže byť zodpovedná za použitie alebo obsah webstránok, na ktoré existuje na webstránke linka, alebo ktoré obsahujú linku na webstránku.

Článok 11 – Ručenie, zodpovednosť

 1. Používateľ potvrdzuje, že v prípade objednávok od predajcov – tretích strán je dohoda o predaji uzavretá medzi používateľom a predajcom – treťou stranou a že vidaXL nie je a nebude stranou tejto dohody.
 2. vidaXL, ako taká, nie je povinná verifikovať alebo hodnotiť kvalitu, kvantitu alebo kapacitu produktov, ktoré sú ponúkané predajcami – tretími stranami na webstránke a nemôže byť zodpovedná akýmkoľvek spôsobom za škody, pochádzajúce z faktu, že tieto informácie sa ukázali byť nesprávne, neúplné alebo nezákonné.
 3. Ak by napriek tomu mala vidaXL ručiť za takéto škody, toto ručenie je limitované na nákupnú cenu daného predmetu tak, ako bola uvedená na faktúre od predajcu – tretej strany pre používateľa, a to v každom prípade.
 4. Ručenie vidaXL, akejkoľvek povahy, je limitované do výšky plnenia poistenia ručenia vidaXL pri danom prípade.

Článok 12 - Rôzne

 1. Ak je jedno, alebo viac, zmluvné ustanovenie týchto Zmluvných podmienok používania už nezáväzné, neplatné alebo neuskutočniteľné, alebo sa nezáväzným, neplatným alebo neuskutočniteľným stane, ostatné zmluvné ustanovenia stále zostávajú plne platné. V takom prípade vymení vidaXL predmetné zmluvné ustanovenie za nové zmluvné ustanovenie, určené vidaXL a čo najviac sa približujúce významu daného zmluvného ustanovenia.
 2. Na používanie webstránky, používanie účtu a týchto Zmluvných podmienok sa používa výhradne holandské právo.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky aukcií

Vrátenie tovaru

Prehlásenie o ochrane súkromia a používaní cookies