Máme iné obchodné podmienky pre spotrebiteľov a pre firemných zákazníkov. Nižšie si môžete pozrieť príslušné obchodné podmienky, ktoré sa uplatňujú vo vašom prípade:

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Aktualizované: 2020-06-01

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vztahujú na používanie webovej stránky www.vidaXL.sk, prevádzkovaná vidaXL Europe B.V. ("my", "naše" alebo "nás" ako umožnuje kontext). 

Súhlasíte, že používanie tejto webovej stránky a všetky transakcie uskutocnené prostredníctvom stránky podlieha s týmito podmienkami (“Podmienky”). Radíme vám starostlivo a dôkladne tieto Podmienky precítat a vytlacit kópiu pre neskoršie použitie. Prechádzaním, použitím, registráciou alebo plnením akejkolvek transakcie prostredníctvom našej webovej stránke, potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nie, nesmiete používat túto webovú stránku.

Prin zadávaní objednávky na našej webovej stránke, budete musiet poskytnút osobné údaje, vrátane (bez obmedzenia) Vaše meno, priezvisko, adresu, poštové smerovacie císlo, súcasné bydlisko a e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje budú použité v súlade s Podmienkami našej Ochrany osobných údajov. Súhlasením s týmito podmienkami, tiež potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte s podmienkami našej Ochrany osobných údajov.

Obsah:

Článok 1 – Dostupnost služieb

Článok 2 – Informácie o nás

Článok 3 – Zmeny na webovej stránke

Článok 4 – Postup objednávky

Článok 5 – Potvrdenie objednávky

Článok 6 – Platbobné podmienky

Článok 7 – Bezpecnost

Článok 8 – Dodacie podmienky

Článok 9 – Správnost obsahu

Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada

Článok 11 – Vrátenie penazí

Článok 12 – Záruka

Článok 13 – Postup sťažností

Článok 14 – Vlastníctvo práv

Článok 15 – Zodpovednost

Článok 16 – Dalšie dôležité podmienky

Článok 17 – Kontaktujte nás

 

Článok 1 – Dostupnost služieb

Uskutočnením objednávky prostredníctvom našej webovej stránky potvrdzujete, že ste zo zákona oprávnený/á uzatvárať zmluvy a že máte minimálne 18 rokov.

Článok 2 – Informácie o nás

Prevádzkuje: vidaXL Europe B.V.

Obchodovanie pod menom: vidaXL.sk

Adresa pracoviska:

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo

The Netherlands

E-mailová adresa: webservice@vidaxl.sk Registracné císlo: 09188362

DIC: NL820055220B01

Článok 3 – Zmeny na webovej stránke

Vyhradzujeme si právo vykonávat obcas zmeny týchto Podmienok. Všetky zmeny sa prejavia, akonáhle budú zverejnené na webovej stránke a budú sa vztahovat na všetky zmluvy na nákup výrobkov od toho dátumu. Je Vašou povinnostou ako návštevník na webovej stránke aby ste precítali Podmienky pri každom použití tejto webovej stránky.

Akékolvek zrieknutie sa týchto Podmienok môže byt efektívne len ked je podpísané našim autorizovaným zástupcom. V tomto prípade, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostáva nadalej neporušené.

Článok 4 – Postup objednávky

Prosím, precítajte Ako objednat pre informácie o zadaní objednávky na našej webovej stránke. Všetky objednávky zadané na vidaXL.sk podliehajú prijatiu našich Podmienok. (Pozri bod 1.2).

Pocas procesu objednávky budete vyzvaní ku kontrole pola, ktorým potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte na obsahu a použitelnosti týchto Podmienok. Nespracujeme žiadne objednávky pokial tieto Podmienky neakceptujete.

Podmienky platné v case uzavretia zmluvy sa vztahujú na Vašu objednávku, pokial nesúhlasíte s použitím novšej, revidovanej verzie.

Pri zadávaní objednávky na našu webovú stránku musíte sa zaregistrovat a zadat uživatelské meno a heslo (“prihlasovacie údaje”). Informácie, ktoré poskytnete na webovej stránke musia byt úplné a presné po celú dobu. Ste zodpovedný zachovat dôvernost Vašich prihlasovacích údajov. Nie sme zodpovedný za prípadné škody alebo straty, ktoré môžu vzniknút v dôsledku nedodržania svojej vlastnej bezpecnosti. V prípade, že máte nejaké obavy ohladom svojich prihlasovacích údajov, alebo sa dozvediete o zneužití, prosím, kontaktujte nás na adrese webservice@vidaXL.sk.

Článok 5 – Potvrdenie objednávky

Po zadaní objednávky, obdržíte od nás e-mail, v ktorom uznávame, že sme Vašu objednávku dostali. Vezmite prosím na vedomie, že to neznamená, že Vaša objednávka bola akceptovaná. Vaša objednávka predstavuje ponuku kúpit výrobok. Všetky objednávky sú podmienkou prijatia z našej strany a potvrdíme vám e-mailom toto prijatie po odoslaní produktu (“Potvrdenie odoslania”). Zmluva medzi nami (“Zmluva”) vznikne len pt tom, ako vám odošleme výrobok. Do tej doby, vás môžeme informovat, že objednávku neakceptujeme, alebo ju môžete zrušit.

Všetky výrobky, ktoré objednáte prostredníctvom našej webovej stránke zostanú v našom vlastníctve, pokial dostaneme Vašu platbu v plnej výške pre objednaný výrobok.

Článok 6 – Platbobné podmienky

Platby môžu byt uskutocnené akýmkolvek spôsobom v sekcii Platobné podmienky.

Spracujeme platbu akonáhle obdržíme Vašu objednávku. Po skontrolovaní Vašej platobnej karte alebo detailov vášho PayPal úctu a Vašich zásôb, položka je pripravená k odoslaniu.

Pre zabezpecenie, že Vaša kreditná alebo debetná karta alebo PayPal úcet nie je používaný bez vášho dovolenia, overíme dané informácie pocas procesu objednávky (meno, adresu a iné osobné údaje poskytnuté

Vami) proti príslušných databázach tretích strán. Súhlasom s týmito podmienkami, súhlasíte s tuto kontrolou.

Informácia slúži na kontrolu Vašej identity. Nie sú vykonané žiadne úverové kontroly a toto nebude mat vplyv na váš úverový rating. Všetky informácie, ktoré ste nám uviedli budú zaobchádzané v súlade s našimi podmienkami Ochrany osobných údajov a zákona o Ochrane Údajov z roku 1998.

Berieme Vašu platbu riadenú poskytovatelom obchodníka tretou stranou, ktorý súhlasí so štandardmy zabezpecenia dát (PCI DSS verzia 2).

Článok 7 – Bezpecnost

Akonáhle sa dostanete do platobnej fáze objednávky, bezpecný režim sa automaticky aktivuje. Tento režim môže byt uznaný podla visiaceho zámka, ktorý je zobrazený v pravom dolnom rohu prehliadaca. Bezpecný režim zaistuje, že všetky Vaše osobné údaje sú šifrované pre zvýšenie bezpecnosti.

Aby sme boli schopní spracovat Vašu platbu pomocou debetnou alebo kreditnou kartou, požiadáme o údaje o

Vašej karte. Budeme žiadat o poskytnutie údajov pri každej platbe. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach, vás nebudeme kontaktovat pre požiadanie žiadnych detailov platobnej karty bezpecných informáciach. Ak dostanete e-mail, v ktorom sa vám tieto informácie požadujú, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis okamžite.

Snažíme sa zabezpecit aby naša webová stránka neobsahovala vírusy alebo iný škodlivý obsah, ktorý by mohol spôsobit poškodenie vášho pocítaca, hoci nemáme žiadnu záruku v tomto zmysle. Je Vašou povinnostou zabezpecit sa, že máte správne vybavenie (vrátane aktuálny antivírus softvér) používat webové stránky bezpecne. S výnimkou prípadov, ktoré vyžadujú platné právne predpisy, nebudeme zodpovedný voci vám ani voci stratám alebo poškodením, ktoré vám vzniklo ako následok pôsobenia vírusov alebo iného škodlivého obsahu, použitím našej webovej stránky.

Článok 8 – Dodacie podmienky

Dodacie náklady a dodacia lehota sa líšia v závislosti na adresu a typ výrobku, ktorý žiadate dostat. Dalšie informácie nájdete v našich  informáciach o dodaní.

Snažíme sa splnit slubované termíny dodania. Avšak, obcas kvôli nepredvídatelnými faktormi, meškania sú nevyhnutné. Nebudeme zodpovedný za akékolvek oneskorenie alebo nedodanie výrobkov v odhadovanej lehote, ak je úplne alebo ciastocne spôsobená okolnostami, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

Ak nie je nikto k dispozícii prijat objednávku na adrese bydliska alebo dorucenia, bude vám ponechaná poznámka s informáciou o aktuálnom umiestnení Vašej objednávky, ktoré môže byt u svojho suseda. Prípadne, Vaša objednávka môže byt vrátená do skladiska kuriéra a poznámka vás informuje o tom, ako môžete objednávku dostat.

Riziko poškodenia alebo straty výrobku zostáva našou povinnostou až do dna, ked výrobok prejde k vám (úplné uhradenie výrobku), do dna, ked sa vykonal prvý pokus o dorucenie.

Dodacie náhrady môže byt vykonané len v súlade s Vašimi zákonnými právmi, ktoré vyplývajú z Ochrany spotrebitela pravidiel predaja na dialku 200 alebo z iných platných zákonov.

Článok 9 – Správnost obsahu

S výnimkou prípadov uvedených nižšie,  cena, ktorú zaplatíte, je cena, ktorá bola vystavená v case, ked sme dostali Vašu objednávku, s výnimkou v prípade chyby.

Zatial, co sa snažíme zabezpecit správnost všetkých cien na webovej stránke, chyby sú niekedy nevyhnutné. Ak zistíme chybu v cene, kontaktujeme vás co najskôr, aby sme vám dali možnost potvrdit aktuálnu cenu alebo zrušit objednávku. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovat, objednávka bude automaticky zrušená. Ak objednávku zrušíte ale ste už zaplatili, vrátime vám celú zaplatenú sumu.

Všetky ceny sú uvedené v eurách a zahrnajú DPH v platnej sadzbe. Ceny neobsahujú dodacie sadzby, ktoré sú uvedené v našich informáciach o dodaní.

Všetky velkosti a rozmery sú približné. Snažíme sa zobrazit ich co najpresnejšie, ale nemôžeme rucit, že sú úplne správne.

Snažíme sa zobrazit obrázky výrobkov co najbližšie k ich skutocnému zastúpeniu..

Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada

Priame informácie o vrátení objednaného tovaru nájdete v našej sekcii Politika návratu.

Pod Ochranou spotrebitela pravidiel predaja na dialku, máte právo zrušit svoju objednávku do 30 dní, pocnúc dnom po tom, co ste dostali výrobky. V tomto prípade vám bude uhradená celá suma, ktorú ste zaplatili pre výrobky, ktorá bude spracovaná v súlade sekcii Návratov nižšie a inak v súlade s Vašimi zákonnými právmi.

Ak si žiadate zrušit objednávku musíte nás informovat e-mailom. Potom zaistíme zbierku tovaru, ktorý musí byt v originálnom balení a v rovnakom stave, ako ste ho dostali, ZADARMO (pozrite si sekciu Politika návratu pre viac informácii). Máte právnu povinnost postarat sa o výrobky pokial sú vo Vašom vlastníctve. Ak sa vám túto povinnost nepodarí splnit, máme právo podat žalobu proti vám na náhradu škody.

Tieto podmienky nemajú vplyv na Vaše dalšie zákonné práva ako spotrebitel, nie sú urcené ako úplný výpis z Vašich zákonných práv. Pre viac informácií o Vašom práve ako spotrebitel pod Ochranou spotrebitela pravidiel predaja na dialku, obrátte sa na miestny úrad, oddelenie obchodných noriem alebo spotrebitelské poradne.

V zriedkavých prípadoch, je možné, že špecifikácia produktu sa zmení. V tomto prípade budeme vás co najskôr kontaktovat, aby sme vám ponúkli podobnú alternatívu originálneho výrobku. Ak nie ste spokojný s náhradou alebo výmenou, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis. Zaistíme zbierku a vrátime vám peniaze v súlade s našou politikou náhrad v sekcii Náhrad nižšie.

Ak si myslíte, že ste obdržali chybné, poškodené alebo nesprávne výrobky musíte nás informovat v primeranom množstve casu. Prosíme nevrádzajte nám výrobok. Kontaktujeme vás za úcelom prerokovania primeranej nápravy a môžeme vám ponúknut (bez obmedzenia) opravu alebo náhradné casti, náhradný výrobok alebo vrátenie penazí v plnej výške. Ked vám ponúkame vrátenie penazí, vrátime vám cenu poškodeného alebo nesprávneho výrobku v úplnej výške, všetky príslušné náklady na dopravu a všetky náklady, ktoré môžu vzniknút pri návrate výrobku k nám.

Článok 11 – Vrátenie penazí

Ak zrušíte objednávku podla sekcii Zrušenia vyššie, vrátime vám peniaze po tom, ako objednané výrobky nám boli vrátené. Náhrada bude vrátená na kartu alebo PayPal úcet, ktorý ste použili pri platení objednávky a, ako je uvedené vyššie, náhrada sa riadi predpismi stanovené pre poškodený tovar pri návrate alebo pre ktorý sme usporiadali zbierku.

Článok 12 – Zákonná záruka

Dávame Vám záruku, že akýkoľvek tovar zakúpený cez našu webstránku je pod platnou obchodnou zmluvou v súlade so zákonníkom EU, na dobu dvoch rokov od dodania tovaru. Vnútroštátne predpisy Vám môžu poskytnúť práva navyše. Súhlasnosť obchodnej zmluvy znamená, že tovar je v súlade s popisom na našej webstránke, dá sa použiť na daný účel tak, ako aj iný tovar rovnakého typu a dá používať na prirodzené účely výrobku. Táto zákonná záruka sa vzťahuje aj na poškodenie, ktoré vznikne počas donášky tovaru. 

V prípade, že výrobok nezodpovedá opisu, máte nárok na to, aby zodpovedal opisu bez poplatkov navyše, či už opravou alebo výmenou tovaru. Ak sa toto nedá vykonať, cena tovaru sa môže primerane znížiť alebo sa Vám môžu vrátiť peniaze. Ak je zakúpený tovar poškodený, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu. Táto zákonná záruka nezasiahne a nebude zabraňovať akýmkoľvek Vašim ďalším právam spotrebiteľa v rámci vnútroštátnych predpisov a regulácií. 

Vaše práva búdu pod zákonnou zárukou neplatné ak bude tovar upravený akoukoľvek osobou či stranou inou ako výrobcom alebo opravárskou službou, ktorá nebola priamo určenou firmou vidaXL.

Článok 13 – Postup sťažností

Podnikateľ má zavedený postup podávania sťažností, o ktorom sú zákazníci dostatočne informovaný. So sťažnosťou sa zaobchádza na základe tohoto postupu sťažností.  

Sťažnosti ohľadom vykonania zmluvy musia byť úplne a jasne opísané v primeranom čase po tom, ako zákazník zaznamenal chyby.

Sťažnosti, ktoré sú podnikateľovi podané, budú zodpovedané do 14 dní od času, kedy bola sťažnosť prijatá. Ak je predpokladaný dlhší čas spracovania sťažnosti, podnikateľ odpovie do 14 dní s potvrdením o prijaté a uvedením, kedy môže zákazník očakávať podrobnejšiu odpoveď. 

Zákazník by mal poskytnúť podnikateľovi aspoň 4 týždne na vyriešenie sťažnosti v rámci vzájomnej konzultácie. Po uplynutí tejto doby je vznesený spor, ktorý je vhodný na vyriešenie.

Ste s riešením sťažnosti nespokojný? Svoju sťažnosť môžete predložiť výboru pre sťažnosti cez európsku platform RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Článok 14 – Vlastníctvo práv

Súhlasom s našimi Podmienkami beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky autorské práva a iné duševné vlastníctvo sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a zostávajú naším majetkom za všetkých okolností.

Môžete stiahnut alebo kopírovat obsah alebo materiály, ako podpora pre osobnú potrebu našej webovej stránke. Kopírovanie, reprodukcia, publikovanie, distribúcia alebo zobrazenie obsahu alebo materiálov, zadaných na našej webovej stránke pre iné úcely je nezákonné a je zákonom zakázané.

Obsah a iné materiály na našej webovej stránke sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a nesmú byt kopírované alebo používaté, pokial nie je dohodnuté nami alebo niektorým z našich zástupcov v rámci povolených písomných podmienok.

Článok 15 – Zodpovednost

V závislosti na zvyšok tejto casti pomenovanej Zodpovednost, ak sa nám nepodarí splnit tieto Podmienky, budeme zodpovedný voci vám len za kupnú cenu výrobku.

V závislosti na zvyšok tejto casti pomenovanej Zodpovednost, nebudeme zodpovedný za straty, ktoré vyplývajú z nášho nedodržania týchto Podmienok, ktoré spadajú do týchto kategórií: strata príjmu alebo iných príjmov; strata podnikania; ušlý zisk; strata predpokladaných úspoovr; strata dát; strata dobrého mena alebo dobrej povesti; odpad riadenia alebo kancelárskeho casu; alebo iné špeciálne alebo nepriame straty alebo strata dobrého mena alebo dobrej povesti.

Nic v tejto zmluve vylucuje alebo obmedzuje našu zodpovednost za smrt alebo zranenie spôsobené našou nedbalostou; podvod alebo zámerné skreslenie; akékolvek porušenie povinností vyplývajúcich zo sekcie 12 zákona o Predaji Tovaru z roku 1979; chybné výrobky podla zákona o Ochrane Spotrebitela z roku 1987; alebo akejkolvek inej záležitosti, pre ktoré by bolo nezákonné pre nás, vylúcit alebo pokúsit sa o vylúcenie našej zodpovednosti.

Aj ked sa snažíme zaistit aby naša webová stránka splnala všetky platné bezpecnostné normy, nemôžeme niest zodpovednost za neoprávnený prístup k informáciám, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak niektoré z týchto Podmienok alebo akékolvek ustanovenia zmluvy sú stanovené príslušným orgánom za neplatné, nezákonné alebo nevymáhatelné v akomkolvek rozsahu, taká podmienka alebo ustanovenie bude v tomto rozsahu oddelená od ostatných podmienok a ustanovení a bude nadalej v platnosti v plnom rozsahu povolenom zákonom.

Článok 16 – Dalšie dôležité podmienky

Všetky zmluvy sú uzatvárané s slovenskom jazyku. Všetky záležitosti, ktoré by mohli vzniknút budú dalej riadené slovenským právom a budú podliehat slovenskej súdnej pravomoci.

Tieto podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce diskusie, korešpondencie a rokovanie medzi nami v súvislosti s jeho predmetom.

Súhlasíme s tým, že ani jeden z nás nesmie mat nápravy vo vztahu k akémukolvek zastúpeniu alebo záruky (ci už z nevinne, alebo z nedbanlivosti), ktoré nie sú stanovené v týchto Podmienkach. Každý z nás súhlasí s tým, že naša jediná zodpovednost pre tieto zastúpenia a záruyk, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach (ci už z nevinne ci z nedbanlivosti), musí byt pre porušenie zmluvy.

Žiadny iný než strana tejto dohody, nesmie mat žiadne právo presadit akékolvek ustanovenie tejto zmluvy.

Článok 17 – Kontaktujte nás

Ak máte akékolvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami alebo webovej stránky, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

 

Obchodné podmienky pre firemných zákazníkov

Last updated: 2020-06-01

Content:

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The contract

Article 6 – Pricing

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

Article 8 – Delivery and execution

Article 9 – Extended transactions: duration, termination and extension

Article 10 - Payment

Article 11 – Liability

Article 12 – Retention of title

Article 13 – Complaints Procedure

Article 14 – Disputes

 

Article 1 - Definitions

Throughout these terms and conditions, the following terms and definitions will be used:

1. Day: calendar day;

2. Digital content: data that is produced or delivered in digital form;

3. Long-term contract: a contract that provides for the regular delivery of items, services, and/or digital content during a specific period;

4. Durable medium: any tool - including email - that enables the customer or entrepreneur to store information that is personally addressed to them in a way that enables future consultation or use during a period that is attuned to the aim for which the information is intended, and enables the unaltered reproduction of the stored information;

5. Customer: the natural or legal person which is acting as a professional and/or for a company;

6. Entrepreneur: the natural or legal person that offers products, (access to) digital content, and/or services to customers at a distance;

7. Distance contract: a contract that is entered into between the entrepreneur and the customer in the context of an organised system for sales of products at a distance, digital content, and/or services whereby, until the contract is entered, exclusive or partial use is made of one or more techniques for communication at a distance;

8. Written: in these terms and conditions, “written" includes communication via email and fax if the identity of the sender and the integrity of the email are sufficiently certain;

9. Technique to communicate at a distance: a resource that can be used for entering into a contract without the customer and the entrepreneur having to come together at the same time in the same space;

10. Website: the entrepreneur’s web shop on which goods and services are offered which can be bought by customers;

11. Platform: the external environment on which entrepreneurs can offer goods and services which can be bought by customers.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

The private limited liability company vidaXL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands. Operating in the Netherlands under the VAT number: NL820055220B01, trading under the Chamber of Commerce number 09188362.

Article 3 - Applicability

1. These terms and conditions are applicable to every offer of the entrepreneur and every distance contract between the entrepreneur and the customer.

2. If the customer includes provisions or conditions that deviate from or do not appear in the general terms and conditions in their assignment, then provisions or conditions will only be applicable to the entrepreneur in the case they are accepted expressly in written form.

3. The text of these terms and conditions will be made available to the customer before the distance contract is entered. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will state, before the distance contract is entered, the way the terms and conditions can be consulted at the entrepreneur and that they can be sent as soon as possible, free of charge, at the customer's request.

4. If the distance contract is concluded electronically, it may be that, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is entered, the text of these terms and conditions can be made available to the customer by electronic means in such a way that it can be stored by the customer in a simple manner on a durable data carrier. If this is not reasonably possible then, before the distance contract is entered, it will be stated where the terms and conditions can be consulted by electronic means and that they will be sent electronically or in another way, free of charge, at the customer's request.

5. If and insofar as one of the provisions of these general terms and conditions is null or void, the concerning provision must be read in the way of the legally permitted provision that is closest in content to the intentions of the parties, as it appears from the null or void provision, while the remaining provisions remain fully in effect.

6. If, in addition to these terms and conditions, specific conditions of an external platform on which products and services are being offered by the entrepreneur apply, the customer can, in the event of conflicting conditions, always invoke the applicable condition that is most favourable to them, but only if the Terms & Conditions are non-derogable.

Article 4 – The offer

1. If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer will include a full and detailed description of the offered products, digital content, and/or services.

3. The content of the website as well as its offer have been composed with the greatest care. However, the entrepreneur cannot guarantee that all information on the website is always correct and complete. Because of this, all prices, the offer and other information on the website and in other materials from the entrepreneur are subject to obvious programming and typing errors.

Article 5 - The contract

1. The contract shall come into force at the time the customer accepts the offer and complies with the corresponding conditions.

2. If the customer has accepted the offer by electronic means, the entrepreneur will immediately confirm by electronic means the receipt of the acceptance of the offer. If the receipt of acceptance of the offer has not been confirmed by the entrepreneur, the customer can terminate the contract.

3. After the customer accepts the offer, the entrepreneur reserves the right to cancel the offer within 3 working days of acceptance. The entrepreneur will notify the customer immediately of such cancellations.

4. If the contract is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure web environment. If the customer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures to this end.

5. If, after the contract is accepted, it turns out the client has provided any incorrect details, the entrepreneur has the right to fulfil its obligations only after receiving the correct details.

6. The entrepreneur can, within the statutory provisions, investigate whether the customer can fulfil their payment obligations, as well as investigate all the facts and factors that are of importance for entering into the distance contract responsibly. If, based on this investigation, the entrepreneur has solid grounds for not entering into the contract, they are entitled to refuse an order or application, stating reasons, or to attach special conditions to the implementation. If the entrepreneur, based on the investigation, declines the request or attaches special conditions to it, the customer will be informed of this no later than 3 days after concluding the contract.

Article 6 - Pricing

1. All prices mentioned on the website of and in other materials from the entrepreneur, are including VAT (unless stated otherwise) and unless stated differently on the website, are including other applicable charges.

2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services, whose prices are linked to fluctuations on the financial market over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This linkage to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices will be stated in the offer.

3. The entrepreneur can change prices 2 weeks after conclusion of the contract. Customers that do not agree with the change have the authority to terminate the contract without being charged for this by the entrepreneur.

4. Additional charges, such as delivery fees and payment fees, will be mentioned on the website and will at least be shown during the order process.

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

1. The entrepreneur guarantees that the delivered products and services comply with the contract, on the understanding that minor deviations accepted in the sector regarding specified sizes, weights, quantities, discolorations and slight mutual colour deviations, etc., do not count as shortcomings on the part of the entrepreneur.

2. The customer must examine the goods delivered at the time of delivery and the customer must check whether the delivered goods meet the contract stipulations. This includes:

- whether the correct goods have been delivered;

- whether the delivered goods correspond in terms of quantity and number with what has been agreed;

- whether the delivered goods meet the requirements that may be set for normal use and/or commercial purposes.

In case of visible defects or shortcomings, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days after delivery. In case non-visible defects or shortcomings are found, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days at the latest after he could reasonably have discovered these. If the customer does not do this, he is no longer entitled to any form of repair, replacement, compensation and/or refund in respect of these defects.

3. If the entrepreneur considers a complaint to be justified, the relevant products will be repaired, replaced or (partially) reimbursed after consultation with the customer. The entrepreneur can thereby redirect the customer to a manufacturer or supplier.

Article 8 – Delivery and execution

1. In compliance with that which is stated in this respect in article 3 of these terms and conditions, the entrepreneur will carry out accepted orders with appropriate rapidity.

2. The entrepreneur is entitled to engage third parties if required to perform the duties under the contract.

3. The specified delivery times must be interpreted as a duty of reasonable effort and are deemed to have been approximated. The entrepreneur is free to choose the carrier. Except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the seller, exceeding of the delivery time shall never entitle the customer to any form of compensation.

4. The entrepreneur reserves the right to deliver sold products in parts.

5. The risk of damage to and/or loss of products rests with the entrepreneur until the time of delivery to the customer, unless expressly agreed otherwise. If the customer agrees to pick up the products, the risk is transferred when the products are handed over.

6. If the customer, or a third party designated by them, is not present at the delivery address on the agreed time to receive the products, the entrepreneur has the right to take back the products. In consultation with the customer, the entrepreneur might, at additional costs, offer the products to the customer at a different time and/or day. If delivery proves to be impossible, the payment obligation will not be cancelled and any additional costs, including the return costs, will be charged to the customer. 

Article 9 – Extended transactions: duration, termination, and extension

Termination:

1. The customer can always terminate a contract that is entered for an indefinite period and is for the regular delivery of products, digital content or services in accordance with the termination rules agreed to and a period of notice of no more than two months.

2. The customer can always terminate a contract that is entered for a definite period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services at the end of the definite period with the observance of the termination regulations agreed for this purpose and a period of notice of a maximum of two months.

3. The customer can terminate the contracts stated in the foregoing paragraphs in writing.

Extension:

4. A contract that is entered for a set period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services will be automatically extended for the same definite period.

5. The mentioned periods of notice also apply for terminations by the entrepreneur

Article 10 - Payment

1. The customer has the duty to pay the entrepreneur with the during the order process and on the website mentioned payment methods. The entrepreneur is free to offer various payment methods which can change from time to time. Insofar as not otherwise determined, the customer is obligated to pay within 14 days of delivery.

2. If the customer does not fulfil their payment obligation(s) in a timely manner, they are immediately liable by law, without a notice of default being required. The entrepreneur is entitled to increase the amount payable by statutory interest rate and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by them to the customer.

Article 11- Retention of title

1. Delivered goods remain the ownership of the entrepreneur until the customer pays the payable amount in full.

Article 12- Liability

1. Subject to intention or gross negligence, the total liability of the entrepreneur towards the customer due to imputable failure in the performance of the contract is limited to compensation to a maximum of the amount stipulated for that contract (including VAT). In case of a long-term contract, then said liability is limited to a reimbursement of the amount that the customer owed to the entrepreneur in the 3 months preceding the event causing the damage.

2. The entrepreneur shall not be liable towards the customer for indirect damage, including, but not limited to, consequential damage, loss of profit, missed savings, loss of data or damage due to business interruption.

3. The customer indemnifies the entrepreneur against any claims in respect of third parties, except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the entrepreneur or a statutory director of the entrepreneur.

4. The preceding paragraphs shall not apply to damage suffered by the customer caused by reselling faulty products purchased from the entrepreneur, in case the clients of the customer commit to legal action against them.

5. Unless performance of the contract is permanently impossible, the liability of an entrepreneur due to an attributable failure to fulfil an obligation from the contract shall only arise if the customer informs the entrepreneur forthwith, in writing, with a reasonable deadline for remedying the failure, and the entrepreneur continues to be in default in the fulfilment of its obligation after that term. The notice of default must contain an as complete and as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the entrepreneur is given the opportunity to respond adequately.

6. A condition for any right to compensation is that the customer always reports the damage to the entrepreneur in writing as soon as possible, but no later than 14 days after it arises. Damage that has not been brought to the attention of the entrepreneur within that period is not eligible for compensation, unless the customer can demonstrate that he could not have reported the damage earlier.

7. In the event of force majeure, the entrepreneur shall not be obliged to compensate for any damage to the customer.

Article 13 – Complaints procedure

1. The entrepreneur has a sufficiently publicised complaints procedure and will deal with the complaint in compliance with this complaints procedure.

2. Complaints concerning the performance of the contract must be submitted to the entrepreneur, fully and clearly described, within a reasonable period after the customer has ascertained the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be replied to within a period of 14 days calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the entrepreneur will reply within the period of 14 days with a confirmation of receipt and an indication of when the customer can expect a more extensive reply.

Article 14 - Disputes

1. Contracts between the entrepreneur and the customer to which these terms and conditions apply are exclusively governed by the laws of the Netherlands.

2. Any disputes that might arise from the contract and cannot be settled amicably, may exclusively be submitted to the court of Oost-Brabant, location ‘s-Hertogenbosch. This is subject to the extent that mandatory rules of jurisdiction limit this choice. The entrepreneur and customer may settle their disputes by means of binding advice or arbitration.

 

Zmluvné podmienky používania webovej stránky vidaXL

Verzia: 2020-06-01

Obsah

Článok 1 - Definície 

Článok 2 - Použiteľnosť 

Článok 3 – Zákaznícky účet 

Článok 4 – Zmluvné podmienky používania webovej stránky 

Článok 5 – Objednávky 

Článok 6 - Aukcie 

Článok 7 - Recenzie 

Článok 8 – Zrušenie účtu a ukončenie funkcií webstránky 

Článok 9 – Ochrana súkromia a osobných údajov 

Článok 10 –Duševné vlastníctvo a údaje tretích strán 

Článok 11 – Ručenie, zodpovednosť 

Článok 12 - Rôzne 

Článok 1 - Definície

 • Účet: Účet, ktorý si používateľ musí vytvoriť na to, aby mohol vytvárať objednávky, zapájať sa do aukcií a zanechávať recenzie. 
 • Predajca – tretia strana: Tretia strana, ktorá ponúka produkty cez webstránku. 
 • Používateľ: Každý návštevník webstránky.
 • Zmluvné podmienky používania: Tieto zmluvné podmienky používania tejto webstránky vidaXL.
 • Recenzia: Recenzia, ktorá môže byť zanechaná používateľom vidaXL, webstránkou a/alebo predajcom – treťou stranou.
 • Aukcie: Aukcie sú konané vidaXL na webstránke.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. so sídlom na (5928 SK) Venlo na Mary Kingsleystraat 1.
 • Webstránka: webstránka nájdená pod URL vidaxl.nl a každá iná webstránka, URL alebo aplikácia patriaca vidaXL.

Článok 2 - Použiteľnosť

 1. Tieto Zmluvné podmienky používania sú použiteľné pre akékoľvek používanie tejto webstránky, vrátane používania účtu.
 2. vidaXL si vyhradzuje právo tieto Zmluvné podmienky používania meniť. Zmenené znenie Zmluvných podmienok používania bude použiteľné hneď ako budú aktualizované a publikované na webstránke. Z tohoto dôvodu je odporúčané pravidelne kontrolovať Zmluvné podmienky používania.

Článok 3 – Zákaznícky účet

 1. Na vytváranie objednávok, participáciu v aukciách a zanechávanie recenzií je potrebné mať vytvorený účet. Používateľ si môže vytvoriť účet poskytnutím požadovaných informácií použitím online formuláru na webstránke. Tento formulár sa dá nájsť pod nadpisom “Nový zákazník?”.
 2. Na vytvorenie účtu musí používateľ:
  1. byť vo veku 18 rokov a viac v čase, kedy žiada o nový účet;
  2. mať platnú emailovú adresu.
 3. Po tom, čo bol účet vytvorený, získa používateľ potvrdzovací email. Hneď, ako bude účet aktivovaný, sa bude môcť používateľ prihlásiť zadaním svojej emailovej adresy a ním/ňou zvoleným heslom.
 4. Jedna emailová adresa môže byť použitá iba raz, pre vytvorenie jedného účtu. Účet je striktne osobný, neprenosný, a spojený s používateľom, ktorý účet vytvoril.
 5. Používateľ sa musí presvedčiť, že informácie, ktoré poskytuje počas používania účtu a v každej ďalšej komunikácii s vidaXL, sú správne, kompletné a aktuálne. Všetky zmeny osobných údajov sa dajú vykonať používateľom po prihlásení sa do účtu a zadaním zmien.
 6. Používateľ musí uchovávať svoje heslo v tajnosti, a musí podstúpiť rozumné kroky na to, aby sa neautorizované tretie strany dozvedeli dané heslo a použili heslo a/alebo účet používateľa.
 7. Používateľ je zaviazaný okamžite upozorniť vidaXL v prípade straty, krádeže alebo (podozrenia zo) zneužitia alebo neautorizovaného použitia hesla a/alebo účtu treťou stranou. Do doby kým je upozornenie doručené vidaXL, je používateľ zodpovedný za akékoľvek škody plynúce zo zneužitia hesla a/alebo účtu.
 8. Ak vidaXL zistí, alebo má dôvod podozrievať, že neautorizované tretie strany používajú alebo sú schopné používať používateľov/používateľkin účet, vidaXL si vyhradzuje právo okamžite predmetný účet zablokovať a nárokovať si náhradu škôd, spôsobených týmto, od používateľa bez toho, aby vidaXL bola zodpovedná za škody, ktoré utrpel používateľ.

Článok 4 – Používanie webstránky

 1. Používateľ garantuje, že informácie a údaje ním/ňou sú správne, úplné a spoľahlivé. vidaXL si vyhradzuje právo správnosť poskytnutých informácií a údajov kontrolovať a odstrániť používateľove/používateľkine informácie a údaje, ak sa preukáže, že sú nesprávne alebo sa ich správnosť nedá overiť.
 2. Používateľ nesmie:
 • narušiť fungovanie webstránky alebo používať softvér, ktorý by mohol narušiť fungovanie webstránky; 
 • začať procesy alebo dovoliť im v pokračovaní, o ktorých sa používateľ/používateľka môže rozumne domnievať, že obmedzujú ostatných používateľov internet alebo negatívne ovplyvňujú používanie webstránky;
 • vystupovať ako iný používateľ.

3. Používateľ nesmie replikovať alebo sprístupňovať (sprístupňovaním presného linku alebo inak) webstránku alebo akúkoľvek jej časť bez predošlého písomného povolenia od vidaXL.

Článok 5 – Objednávky

 1. Všeobecné Zmluvné podmienky vidaXL a Podmienky vrátenia vidaXL sa aplikujú na všetky objednávky vidaXL, ktoré boli vytvorené na webstránke. Používateľ vytvorením účtu súhlasí s týmito Všeobecnými Zmluvnými podmienkami a Podmienkami vrátenia.
 2. Na objednávky na webstránke od predajcov – tretích strán sa môžu vzťahovať všeobecné zmluvné podmienky a podmienky vrátenia daných predajcov – tretích strán. Tieto možno nájsť na webstránkach predajcu – tretej strany. Ak predajca – tretia strana nemá vlastné všeobecné zmluvné podmienky a/alebo podmienky vrátenia, na predajnú dohodu – objednávku – medzi používateľom a predajcom – treťou stranou sa použijú Všeobecné Zmluvné podmienky a/alebo Podmienky vrátenia vidaXL

Článok 6 - Aukcie

 1. Podmienky aukcií vidaXL sa aplikujú na účasť v aukciách konaných vidaXL na webstránke. Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami aukcií vytvorením účtu, alebo najneskôr vtedy, keď sa používateľ prvýkrát zúčastňuje na aukcii.
 2. Používateľ nesmie nijakým spôsobom neférovo alebo nevhodne ovplyvňovať ponuky.

Článok 7 - Recenzie

 1. Po nákupe na webstránke môže byť používateľ požiadaný, či už vidaXL alebo v mene vidaXL, ohodnotiť vidaXL, webstránku a/alebo predajcu – tretiu stranu zanechaním recenzie. vidaXL si vyhradzuje právo – ale nie povinnosť – recenziu zverejniť na webstránke alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane mena, miesta bydliska a dátumu recenzie tak, ako sú poskytnuté používateľom.
 2. V prípade, ak sú recenzie zbierané treťou stranou v mene vidaXL, na recenzie sa aplikujú všeobecné zmluvné podmienky a/alebo podmienky používania danej tretej strany.
 3. vidaXL si vyhradzuje právo nezverejňovať recenziu alebo ju odstrániť z webstránky, ak predajca – tretia strana vie dokázať, že daná recenzia:
 • je v rozpore s platnou legislatívou alebo predpismi;
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo slušnosťou;
 • je iba recenziou produktu;
 • sa neviaže na daného predajcu – tretiu stranu; 
 • obsahuje osobné údaje tretej strany; 
 • obsahuje URL alebo reklamu;
 • je podvodná.
 • je podvodná.

Článok 8 – Zrušenie účtu a ukončenie funkcií webstránky

 1. vidaXL si vyhradzuje právo odmietnuť používateľov alebo jednostranne zrušiť ich účet, v dôvodnom prípade, napríklad pri:
 • neautorizovanom použití alebo zneužití webstránky a/alebo účtu;
 • neschopnosti plniť tieto Zmluvné podmienky používania alebo Podmienkami aukcií;
 • neschopnosti plniť dohody uzavreté medzi používateľom a vidaXL a/alebo predajcom – treťou stranou.

 2. Okrem toho, vidaXL má právo na obmedzenie, odoprenie alebo odvolanie určitých spôsobov použitia účtu alebo dočasne zablokovať účet v prípadoch opísaných v Článku 8.1.

 3. vidaXL si vyhradzuje právo, vždy a za každých okolností, ukončiť niektoré funkcionality dostupnej webstránky alebo ich upravovať.

Článok 9 - Ochrana súkromia a osobných údajov

 1. Osobné údaje poskytnuté používateľmi vidaXL, ako jeho alebo jej meno a adresa, telefónne čísla a emailové adresy, sú spracované vidaXL do súborov, ktoré sú majetkom vidaXL. Tieto informácie budú použité vidaXL na správu účtov a aukcií, spracovanie objednávok, doručovania a faktúr a možnú mediáciu pri rozporoch medzi používateľmi a predajcami – tretími stranami.
 2. Používateľ môže, vždy a za každých okolností, pristúpiť, zmeniť alebo rozšíriť jeho alebo jej osobné údaje prihlásením sa do jeho alebo jej účtu.
 3. vidaXL nebude, v zásade, poskytovať osobné údaje tretím stranám, okrem prípadov, kedy je toto nevyhnuté v záujme dosiahnutia dohody s používateľom. vidaXL, napríklad, poskytne používateľovo meno a adresu, emailovú adresu a telefónne číslo predajcovi – tretej strane v prípade, kedy tieto informácie sú vyžadované na vykonanie dohody o predaji medzi používateľom a predajcom – treťou stranou. Komunikácia medzi používateľom a predajcom – treťou stranou sa deje cez emailovú aplikáciu vidaXL. Komunikácia sa ukladá na serveroch vidaXL, je prístupná a použiteľná vidaXL v záujme:
 • pomoci používateľovi a/alebo predajcovi – tretej strane v prípade otázok a/alebo problémov; 
 • ohodnotenia, či predajca – tretia strana splnila jeho alebo jej požiadavky; 
 • analýzy procesných vylepšení.

 4. Webstránka používa cookies. Cookies sa napríklad využívajú na zapamätanie si prihlasovacích údajov. Okrem toho sa na tejto webstránke používajú aj cookies tretích strán.
 5. Používateľ si môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby nezískaval súbory cookies počas jeho alebo jej návštevy na webstránke. V takomto prípade je však možné, že používateľ nebude môcť  naplno využívať všetky funkcionality webstránky, alebo bude jeho alebo jej prístup na webstránku a/alebo účet obmedzený.
 6.vidaXL si vyhradzuje právo ukladať údaje o správaní sa návštevníkov webstránky (okrem iných použitá IP adresa) ak vznikne podozrenie, že sa cez používateľov účet deje zneužívanie a/alebo neautorizované používanie webstránky.
 7.Pre viac informácií o tom ako vidaXL používa osobné údaje používateľov a využíva cookies na webstránke sa prosím obráťte na politiku ochrany súkromia vidaXL tak, ako sa nachádza na tejto webstránke.

Článok 10 – Duševné vlastníctvo a údaje tretích strán

 1. Ak nie je inak určené, všetky práva, vrátane autorského práva a iných práv duševného vlastníctva (informácií poskytnutých na) webstránke sú vyhradené pre vidaXL do tej miery, do akej nie sú vyhradené tretími stranami/držiteľmi licencií, ktorí uverejňujú dané informácie.
 2. Používateľ má umožnené konzultovať (informácie poskytnuté na) webstránku a vytvárať si kópie pre vlastnú potrebu, napríklad jej vytlačením alebo uložením. Akékoľvek iné použitie, napríklad ukladanie a reprodukovanie (aj častí) webstránky na separátnej internetovej webstránke alebo vytváranie prepojení, hyperlinkov a deeplinkov na (aj časti) webstránky nie je dovolené bez explicitného písomného povolenia od vidaXL.
 3. Informácie na tejto webstránky sú sčasti poskytnuté tretími stranami, napríklad predajcami – tretími stranami a inými používateľmi (v prípade recenzií) vidaXL nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek škodu pochádzajúcu z nesprávnych, neúplných alebo nezákonných informácií poskytnutých tretími stranami na webstránke.
 4. Webstránka môže obsahovať linky na externé internetové stránky. vidaXL nemôže byť zodpovedná za použitie alebo obsah webstránok, na ktoré existuje na webstránke linka, alebo ktoré obsahujú linku na webstránku.

Článok 11 – Ručenie, zodpovednosť

 1. Používateľ potvrdzuje, že v prípade objednávok od predajcov – tretích strán je dohoda o predaji uzavretá medzi používateľom a predajcom – treťou stranou a že vidaXL nie je a nebude stranou tejto dohody.
 2. vidaXL, ako taká, nie je povinná verifikovať alebo hodnotiť kvalitu, kvantitu alebo kapacitu produktov, ktoré sú ponúkané predajcami – tretími stranami na webstránke a nemôže byť zodpovedná akýmkoľvek spôsobom za škody, pochádzajúce z faktu, že tieto informácie sa ukázali byť nesprávne, neúplné alebo nezákonné.
 3. Ak by napriek tomu mala vidaXL ručiť za takéto škody, toto ručenie je limitované na nákupnú cenu daného predmetu tak, ako bola uvedená na faktúre od predajcu – tretej strany pre používateľa, a to v každom prípade.
 4. Ručenie vidaXL, akejkoľvek povahy, je limitované do výšky plnenia poistenia ručenia vidaXL pri danom prípade.

Článok 12 - Rôzne

 1. Ak je jedno, alebo viac, zmluvné ustanovenie týchto Zmluvných podmienok používania už nezáväzné, neplatné alebo neuskutočniteľné, alebo sa nezáväzným, neplatným alebo neuskutočniteľným stane, ostatné zmluvné ustanovenia stále zostávajú plne platné. V takom prípade vymení vidaXL predmetné zmluvné ustanovenie za nové zmluvné ustanovenie, určené vidaXL a čo najviac sa približujúce významu daného zmluvného ustanovenia.
 2. Na používanie webstránky, používanie účtu a týchto Zmluvných podmienok sa používa výhradne holandské právo.

Obchodné podmienky

Vrátenie tovaru

Prehlásenie o ochrane súkromia a používaní cookies